1. Žemaičių Kalvarijoje nuo liepos 1 iki 12 d. imtinai, prasideda Didieji atlaidai. Liepos 9 d. (šeštadienį) 7.00 val. nuo knygyno mūsų parapijos piligrimai vyks į Žemaičių Kalvarijos atlaidus. Kelionės kaina 25 eurai. Registruotis galima pas Liną Stankauskienę, bažnyčios gale prie platinamos spaudos ir parapijos raštinėje.

2. Nuo liepos 10 d. iki 17 d. imtinai Marijampolės bazilikoje vyks palaimintojo Jurgio Matulaičio atlaidai.

3. Liepos 6 d. (trečiadienį) – Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena. Tądien šv. Mišios bus aukojamos tik 10.00 Vakaro šv. Mišių nebus.

4. Bažnyčios gale galite įsigyti pašventintų rožinių, kitų devocionalijų. Platinama dvasinė literatūra: liepos mėnesio „Magnificat“, liepos mėn. „Žodis tarp mūsų“, žurnalas „Kelionė“, įvairios maldaknygės.