Jonavos šv.Jokūbo parapijos katalikiškas jaunimo centras „Vartai‘ šią vasarą kvietė  vaikus ir jaunuolius ne vienai prasmingai veiklai. Projektais „Restart“ ir  „Atrask. Suprask. Išsaugok“ siekiama stiprinti jaunų žmonių krikščionišką požiūrį į bendruomeniškumą, skirtingų kartų bendravimą, žmogaus asmens vertę, ugdant pašaukimą gyventi ir būti žmogumi: atsakingą požiūrį į meilę, lytiškumą, santuoką, karjerą, ateitį, savanorystę.

bendraResTart – tai žinutė jaunam žmogui, kad galima Kitaip spręsti problemas pažvelgti į savo gyvenimą. Tai galimybė  “perkrauti’ esamą situaciją –  esant konfliktams, problemoms rasti tinkamą sprendimo būdą,  įsivardinti gyvenimo prioritetus, išugdyti atjautą ir pagalbą kitam,  kviesti saviraiškai ir kūrybai- kaip gyvenimo prasmės ir motyvacijos siekiamybei. Įvairiomis tradicinėmis ir naujomis veiklomis raginame jaunus žmones gilintis į svarbiausius bendruomenės (kaip piliečio/jaunimo organizacijos atstovo/parapijiečio) vertybinius ir egzistencinius  gyvenimo, tapatybės paieškų klausimus, tad  kvietėme susipažinti su žmonėmis, pasirinkusiais krikščioniškosiomis vertybėmis paremtą gyvenimo būdą, puoselėjančiais sveiką fizinę ir dvasinę gyvenseną. Birželio 15 d. Joninių slėnyje koncertavo krikščioniškos muzikos grupė NUTEKI (Baltarusija). Po koncerto visi turėjo galimybę pabendrauti su grupės nariais.

Apmąstydami vertybių ir populistinio pasaulio sankirtas jaunimo lytiškumo ugdymo stovykloje „Rezervuota Tau“ kalbėjomės  karjeros, patriotiškumo, tikėjimo, šeimos, draugystės, meilės, lytiškumo temomis. Stovyklos svečiai – „Pažink save“ programos savanoriai, dainininkas A.Kovaliovas, pašaukimų programos koordinatoriai kun.Vincentas Lizdenis ir Ieva, sveikos gyvensenos ir atsakingo vartojimo lektorė Lina trisdešimt jaunuolių kvietė į diskusijasIMG_2326 ir apmąstymus, koks yra šiuolaikinis žmogus, kokie iššūkiai ir galimybės augina ir griauna žmogiškumą.

Vaikų vasaros stovyklose „Atrask.Suprask.Išsaugok“  pirmoje pamainoje (dieninėje stovykloje) parapijoje stovyklavo 70, o stacionarioje stovykloje  Zalensuose – 76 vaikai ir paaugliai. Gausi savanorių komanda kasdien kviesdavo į skirtingas veiklas. Jaunieji stovyklautojai keliavo Šimtmečio kelionę, kurioje  tarsi laiko juostoje susitiko svarbiausias ir iškiliausias lietuvių tautos asmenybes, ieškojo Gyvenimo lobio, mokėsi keramikos, lyderystės meno, dainavo, sportavo, piešė, susipažino su  sveikos gyvensenos  ir atsakingo vartojimo principais, kalbėjosi apie Dievo sukurtą pasaulį ir  kiekvieno vietą jame. Šv.Mišiose dėkojome už talentus ir gyvenimo dovanas, už artimuosius, už šeimas. Talentų pobūvyje  jaunųjų stovyklautojų talentai sužavėjo tą vakarą atvykusią viešnią dainininkę Bjelę, kurios atliekamos dainos  palietė net pačius mažiausiuosius. Tačiau net geriausi dalykai baigiasi. Tad po 8 dienų pakvietėme tėvelius ir svečius į stovyklos uždarymą, kuris sutapo sus Jonavos miesto švente.   Tradicinis stovyklautojų koncertas, sukurtas filmukas ir agapė (piknikas J)  – tradicijos, kurios kartojasi jau 20 metų.

IMG_4009Dėkojame Jonavos rajono savivaldybei, Merui, Lietuvos Katalikų religinei Šalpai, Jonavos šv.Jokūbo parapijos bendruomenei ir Klebonui kun.Virginijui Birjotui , kunigui Žilvinui Zinkevičiui ir kun. Giedriui Maskolaičiui, savanorių komandai  už buvimą kartu.

Rugpjūčio 20-24 Jonavos šv.Jokūbo parapijoje buvo organizuojama trečioji dieninė stovykla.

Tikėjimo ir gyvenimo kelionė tęsiasi, nes rudenį visų laukia susitikimai su Popiežiumi, piligriminės kelionės, teminiai vakarai, krikščioniškos muzikos festivalis „Sielos“.

KJC :Vartai“ koordinatorė Inga Petrikonienė

IMG_3400 IMG_2335 IMG_3875