2018 m. balandžio 7 dieną Jonavos vyko Jonavos dekanato Gyvojo Rožinio nariams, Šiluvos Švč.M.Marijos draugijos Jonavos skyriaus nariams ir visiems tikintiesiems rekolekcijos, kurioms vadovavo Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius, religijos mokslų magistras ir teologijos mokslų daktaras kunigas Ramūnas Norkus.

20180407_131517Tradicines rekolekcijas šlovinimo giesmėmis pradėjo Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijos Viduramžio choras 20180407_124806(vad. E. Obrikis).  Gausiai susirinkusius Kultūros centro mažojoje salėje dalyvius džiugino  choristų dovana – malda, palydima giesmių. Rekolekcijų vadovas kunigas R. Norkus pakvietė dar kartą peržvelgti Dekalogą, atkreipdamas dėmesį į gailestingąją Dievo Meilę, ragindamas prisiminti Dievo tobuliausio kūrinio –žmogaus kūno, sielos ir dvasios vienovę. Po  agapės rekolekcijų organizatoriai kvietė bendrai melstis Gailestingumo vainikėlį ir dalyvauti antrojoje konferencijoje bei filmo peržiūroje. Prieš vakarines šv. Mišias šv. apašt. Jokūbo bažnyčioje vyko  Švč. Sakramento adoracija, Atgailos ir Susitaikymo Sakramento šventimas ir Rožinio malda. Rekolekcijas vainikavo Eucharistijos šventimas.

Pastoracinės tarybos vardu dėkojame Kunigams,  visiems tikintiesiems dalyvavusiems rekolekcijose, jaunimui, Gyvojo rožinio draugijos savanoriams, nuostabiems choristams ir vargonininkui Egidijui, koordinatorei Aldonai  Konderauskienei, Šv. Dvasiai ir Šv. Mergelei Marijai.

Pastoracinės tarybos narė Inga Petrikonienė


20180407_125259 20180407_125418 20180407_125719


20180407_163047 20180407_17363720180407_125804


20180407_16382020180407_180917