2018 m. balandžio 6 d.   Jonavos šv. apašt.  Jokūbo bažnyčioje Šv. Mišiose Viešpatį šlovino svečiai iš Vilniaus – Švč. Mergelės Marijos bažnyčios charizminė grupė  ,,Viešpaties balsas’’.

30440691_10156186612605675_1621740609716879360_nPo šv. Mišių jaunimas iš Vilniaus dalijosi asmenine tikėjimo patirtimi, kaip atrado Dievą, patyrė Jo meilę, kuri teikia gyveni30415675_10156186612310675_984037759826001920_nmui prasmę, spalvas, džiaugsmą ir uždega liudyti kitiems. Nuostabu, kaip Dievas susiranda žmogų, kad jis patirtų Jo gailestingumą.

Charizminės grupės nariai liudijo, jog dažnai tenka pereiti labai daug išbandymų, priklausomybių, bet visada yra kelias į šviesą, kuriame ir išgyvename, kaip esame mylimi Dievo. Tik svarbu nuolat Jo ieškoti, nes Jis mūsų nuolat ieško, kad mes patirtume, kaip Jis mus myli.

Po liudijimų, klebonas kun. Audrius Mikitiukas pradėjo Švč. Sakramento adoraciją. Svečiai kvietė kartu giesmėmis šlovinti Dievą, atnešti Jam savo gyvenimus, rūpesčius ir džiaugsmus. Meldėsi užtarimo malda, kuri stiprino ir guodė susirinkusius tikinčiuosius.

Susirinkę tikintieji liudijo, jog adoracijos metu, kai tarsi nieko nedarai, tiesiog žiūri į Jėzų, Švč. Sakramente, ir jauti, kaip Jis tave keičia, pripildo meilės ir ramybės, išeini perkeistas ir paliestas. Šlovinimo ir užtarimo vakaras baigėsi klebonui kun. Audriui Mikitiukui palaiminus Švč. Sakramentu, dėkojant svečiams iš Vilniaus už nuostabų šlovinimą ir džiaugiantis, kad su šią bendruomene draugystė tik prasidėjo.

Įspūdžiais dalinasi Vaida Tamelienė

20180406_190234 20180406_192157 (1) 20180406_210929 (1) 30412273_10156186613275675_1383079520575160320_n