Paskutinį žiemos antradienį Jonavos Panerio pradinėje mokykloje susirinko šv. apašt. Jokūbo parapijos ugdymo įstaigų ketvirtokai ir jų tikybos mokytojos į tradicinę Kauno arkivyskupijoje organizuojamą ketvirtų klasių dorinio ugdymo (tikybos) viktoriną „Irkis į gilumą“.  

Po džiugių ir šiltų dekano kun. Audriaus Mikitiuko bei Panerio pradinės mokyklos direktorės Onos Šukienės sveikinimo žodžių, tikybos mokytojos Jūratės Bagdonavičienės  paraginti mokinukai tikrino  tikėjimo žinias nuotaikingoje viktorinoje. Vertinimo komisijos narius nudžiugino geros mokinių žinios, prisistatymai, kūrybiniai darbai. Tad viktorinai pasibaigus buvo paskelbti rezultatai:  šauniai pasirodė Jonavos „Neries“ ketvirtokų komanda (tikybos mokytoja s. Pranciška Bubelytė),  Lietavos  „Lietaviukai“ (tikybos mokytoja s. Karolina Seiliūnaitė) ir Šveicarijos pagrindinės mokyklos ugdytiniai (tikybos mokytoja Vilma Žemienė), o šeimininkams – Panerio pradinės mokyklos komandai (tikybos mokytoja Jūratė Bagdonavičienė) teko itin  svarbi užduotis- surinkę daugiausia vertinimo balų dalyvauti tolimesniame viktorinos etape, kuris vyks Jonavos dekanate kovo mėnesio pabaigoje.

Jonavos dekanato KMC vadovė Inga Petrikonienė

IMG_4110 IMG_4112 IMG_4115 IMG_4118 IMG_4119 IMG_4122 IMG_4124 IMG_4126 IMG_4129 IMG_4131 IMG_4134 IMG_4137 IMG_4138 IMG_4139 IMG_4141