Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijoje nuo rudens vyko ALFA kursas suaugusiems. Šis kursas yra skirtas pagilinti savo tikėjimą. Džiugu, kad tėveliai, kurie atvedė savo vaikus į parapiją ruoštis Pirmajai Komunijai patys tuo pat metu leidosi į tikėjimo gilinimą ir pažinimą ALFA kurse. Šį kursą taip pat lankė ir tie suaugusieji kurie siekia gauti Sakramentus, o taip pat ir tie, kurie trokšta pažinti tai, kuo tiki.

DSC_0457Suaugusiųjų ALFA kursą koordinavo Vida Monkuvienė, talkino būrys parapijos savanorių, kurie kas kartą laukė dalyvių pasitikdamDSC_0486i su karštos arbatos puodeliu, liudydami apie savo tikėjimą bei kviesdami diskutuoti grupelėse.

Alfa kurso temas pristatė parapijoje veikiantys asmenys, tai apie tai ar krikščionybė yra nuobodi ir neįdomi plačiau pristatė sesė Pranciška. Apie tai, kas yra Jėzus kalbėjo seminaristas Sigitas, kuris talkino šv. apašt. Jono parapijoje. Kodėl Jėzus mirė ir kokią tai neša žinią mums kiekvienam pristatė sesė Pranciška. Apie tai, kaip įmanoma tikėti plačiau dalinosi Milita. Maldos formas ir kaip mes galime rasti santykį su Dievu maldoje dalinosi Egidijus, jis taip pat kalbėjo ir apie tai, kaip mes turėtume gilintis į Dievo mums paliktą laišką t.y. šv. Raštą. Kaip Dievas veda ir kokius ženklus mums siunčia dalinosi Arūnas. Kaip galiu pasipriešinti blogiui pristatė Vaida. O apie tai, kaip ir kodėl turėtume pasakoti kitiems kalbėjo Milita.

ALFA kurso dalyviai buvo kviečiami vykti į Šiluvą išgyventi šv. Dvasios veikimą ir patirti savaitgalį, kuris skirtas Dievui ir tuo pačiu žvelgimui į savo gyvenimą. Savaitgalis prasidėjo nuo penktadienio vakaro, kur su savanorio Jono pagalba vieni su kitais artimiau susipažinome, tuo pačiu mokėmės, kaip prakalbinti vienas kitą šypsena ir žvilgsniu. Vėliau sesė Pranciška įvedė į rekolekcijų savaitgalį. Šeštadienio rytas prasidėjo nuo bendros maldos Apsireiškimo koplyčioje. Ši diena buvo apsčiai sklidina šv. Dvasios pažinimo per kurį vedė sesės Pranciškos mokymai, o vakaras buvo skirtas susitaikymu su Dievu, asmeninei išpažinčiai, Dievo šlovinimui giesme bei užtarimo maldai, kuria parapijos savanoriai palydėjo ALFA kurso dalyvius. Diena užbaigta šv. Mišų aukos šventimu, kurias aukojo kun. Valdas Šidlauskas.

DSC_0474DSC_0488DSC_0472Sekmadienio rytas prasidėjo nuo ALFA kurso savanorės Militos pasidalinimo, kaip savo gyvenimą toliau nugyventi pilnavertiškai. Ši diena taip pat buvo skirta gilesniam žvilgsniui į save ir savo patyrimus, refleksijai ir įvardijimui to, kas buvo patirta. Kartu švęstos šv. Mišios bazilikoje.

Po šio savaitgalio ALFA kursas tęsėsi toliau, buvo pristatytos likusios temos. Apie tai ar Dievas gydo šiandien dalinosi Dalia. O kurso pabaigoje buvo kalbama apie tai, kaip yra su Bažnyčia, temą pristatė sesė Pranciška.

Kursui pasibaigus buvo išdalinti pažymėjimai liudijantys apie tai, kad dalyviai išklausė ALFA kursą, o tai pažymint kartu susiburta apie bendrą stalą agapėje.

DSC_0503PIC_7067PIC_7079

Toliau kurso dalyviai yra kviečiami į Katechumenatą tęsti tikėjimo pažinimo kelionę su sese Pranciška, o taip pat prisijungti į įvairias parapijoje vykstančias veiklas, maldos grupes.

Esame dėkingi dalyvavusiems asmenims, kurie savo atėjimu dovanojo bendrystės džiaugsmą, taip pat kursą organizavusiems ir palaikiusiems savanoriams bei kiekvienam, kuris lydėjo savo malda.

 

Savanorė Milita Žičkutė-Lindžienė

DSC_0489 DSC_0500 DSC_0501 DSC_0504DSC_0531 PIC_7081 PIC_7097 PIC_7137 PIC_7142PIC_7084