2017 m. gruodžio 3 d. Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijoje švenčiant pirmąjį Advento sekmadienį buvo šventinami kalėdaičiai bei vyko Pastoracinės tarybos narių priesaika. Pastoracinė taryba suformuota iš parapijoje tarnaujančių kunigų bei aktyviai į parapijos veiklą įsiliejusių pasauliečių.

Klebonas kun. Audrius Mikitiukas teigė, kad taryba suformuota iš asmenų, kurie jau ir dabar prisideda prie parapijos veiklos įvairiais būdais, pagal savo sugebėjimus, vieni koordinuoja įvairias veiklas, kaip pavyzdžiui Šeimos centro, Caritas, Jaunimo centro, Alfa kursus ir kt., kiti atlieka reikalingas parapijai tarnystes. Galutinę tarybos sudėtį tvirtina Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ.

Šie asmenys pristatyti bendruomenei taip pat buvo pakviesti savo priklausymą ir įsipareigojimus patvirtinti priesaikos žodžiais bei savo parašu.

Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijos Pastoracinei tarybai priklauso:

 1. Klebonas kun. Audrius Mikitiukas
 2. Kun. Juozas Čičirka
 3. Rasa Ambrulevičienė
 4. Dalia Bartauskienė
 5. Stanislava Daubarienė
 6. Vanda Driukienė
 7. Aldona Konderauskienė
 8.  Ona Kolosovskienė
 9.  Loreta Lenčiauskienė
 10. Tomas Mikutis
 11. Vida Monkuvienė
 12. Lina Nekrošienė .
 13.  Ieva Nekrošiūtė
 14. Egidijus Obrikis
 15.  Inga Petrikonienė
 16. Kazys Stanevičius
 17. Marytė Stanevičienė
 18. Regimantas Tamelis
 19.  Vaida Tamelienė
 20. Judita Vainilavičienė
 21.  Milita Žičkutė- Lindžienė

24740145_1715913468428471_1307424661_o 24818873_1715913745095110_1487376733_o 24826080_1715913435095141_1001740053_o 24826221_1715913691761782_692995292_o 24879329_1715913618428456_1990475131_o24826149_1715913261761825_1062828342_o

24819255_1715913861761765_1112512368_o24879426_1715913775095107_361075568_o