21267523_1651481134931421_1495006088_oJonavos šv. apaštalo Jokūbo parapijoje kiekvienam puikiai žinoma ir kiekvieną su šypsena ir seserišku rūpesčiu pasitinkanti – sesė Pranciška liepos 17 d. šventė 20 metų amžinųjų įžadų sukaktį. Aktyviai parapijoje besidarbuojanti jau 10 – ti metai sekmadieninėje mokykloje. Čia dėmesio sulaukia mažieji besiruošdami pirmąjai Komunijai, taip pat ir paaugliai palydimi į Sutvirtinimo sakramentą bei visi suaugę, kurie nori priimti sakramentus.

Rugpjūčio 30 d. kartu švęstos šv. Mišios, kuriose dėkota už sesės Pranciškos pašaukimą ir jos tarnystę ne tik parapijoje, tačiau ir mokyklose. Nuo šiemet ji veiks ir dirbs ne tik Bukonių mokykloje, bet ir Panerio pagrindinėje mokykloje. Šv. Mišias aukojo parapijoje šiuo metu padedantis kun. Ginataras Blužas. Vėliau kartu dar pabūta bendrystėje, šis laikas buvo jaukus ir šiltas, persmelktas pranciškoniška dvasia. Prapijiečiai dalinasi, kad pažinti sesę Prancišką yra dovana, kuriai apsakyti žodžius sudėtinga parinkti, tai reikia patirti, nes ji gali būti ir mokytoja, ir draugė, ir sesuo, ir mama.

Džiaugiamės, kad Jonavos dekanate veikia ir sesė Karolina, kuri Lietavos pagrindinėje mokykloje dėstys tikybą, o Rukloje savo tarnystę su vaikais atlieka sesės Loreta ir Simona. Šių pašvęstojo gyvenimų seserų tarnystė visai bendruomenei yra dovana ir gyvas liudijimas, kiek daug didžių ir svarbių dalykų galime padaryti, jei nuoširdžiai atsiliepiame į tai, kur Dievas mus kviečia.

Savanorė Milita

21245728_1651481518264716_157918672_o 21247844_1651481098264758_1421328321_o