19490427_1558736240812862_320523667_o19478463_1558736357479517_373397730_oJonavos šv. apašt. Jokūbo parapijos parapijietės Judita Vainilavičienė ir Marytė Stanevičienė per Kauno arkivyskupijos globėjo Jono Krikštytojo šventę birželio 24 d. Kauno arkikatedroje apdovanotos Kauno arkivyskupijos garbės ženklu – Šiluvos Dievo Motinos medaliais.

Šis apdovanojimai skirti už pasiaukojantį įsijungimą Į Caritas veiklą, nuoširdų dalyvavimą Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijos gyvenime ir krikščioniško gyvenimo liudijimą.

Sveikiname ir džiaugiamės, kad parapijoje veikia ir savo tikėjimą liudija bei visada su šypsena pasitinka Judita ir Marytė. Tealygina Kūrėjas savomis malonėmis!