PIC_5294 2017 birželio 18 d. Šv. apašt. Jokūbo parapijoje buvo švenčiamos Devintinės – Švenčiausiojo Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė. Šios iškilmės metu net keletas parapijos tikinčiųjų gavo arkivyskupo Liongino Virbalo SJ dekretą dėl paskyrimo ekstraordinarinio Šventosios Komunijos dalytoju, kas suteikia galimybę ir teisę nešti Eucharistiją ligoniams. Tai labai svarbu, kad būtų pastebėti ir aplankyti tie žmonės, kurie dėl ligos ar sveikatos stokos negali lankytis bažnyčioje kiekvieną sekmadienį.

Savo homilijoje klebonas kun. Audrius Mikitiukas kalbėjo apie duonos ir vyno reikšmę Eucharistijos pavidalu mūsų gyvenimuose. Deja, bet daugelis šiai dienai deramai net nesuvokia Šventosios Komunijos reikšmės, ją nuvertina. Tuo pačiu klebonas dalinosi, kad nenorėdamas išniekinti Dievo, jo niekada neišniekinsi, tačiau labai svarbi intencija. Šiandien turime tokį kraštutinį suvokimą, kad esame pripratę prie nuodėmės, tikėdamiesi, kad Dievas mus myli ir taip ir tarsi nėra reikalo gailėtis dėl nuodėmių, nes Dievas myli mus ir su nuodėmėmis, tokiu būdu mes užkertame kelią savo tikrajam susitikimui su Dievu Eucharistijoje. Dievas visur yra palikęs savo ženklą, tik reikia atverti savo kartais nereginčias akis.PIC_5585

DPIC_5511evintinių iškilmė mus turi traukti iš šio abejingumo. Priimdami Komuniją mes turime norėti šventėti, nes šiai dienai mes priimam Komuniją, tačiau apaštalais ir mokiniais būti nenorime. Todėl, kol mes netrokštame vykdyti Dievo valią, mes negalime pajausti tikrųjų švenčių ir iškilmių.

Kristus prisikėlė ir mes priimdami jį Eucharistijoje prisikelsime kaip Jis, turėdami Jo dalelę savyje. Taip pat klebonas linkėjo tikėti ir pasitikėti, stengiantis Dievą pažinti ir suvokiant, kad jis tikrai yra per kiekvienas Šv. Mišias ir jis save išdalino pasauliui.

Po Šv. Mišių vyko Devintinių procesija miesto gatvėmis su Švč. Sakramentu. Čia gausiai dalyvavo ir mažųjų parapijiečių, kurie buvo aktyvūs procesijos dalyviai.

Po procesijos klebonas kun. Audrius Mikitiukas suteikė palaiminimą vaikams ir šeimoms bei kvietė visus vaišintis Devintinių ledais šventoriuje.

Savanorė Milita

Daugiau nuotraukų galima rasti paspaudus ČIA

PIC_5283PIC_5284PIC_5286PIC_5290