Gegužės 24 d. Jonavos dekanate vyko Pastoracinių tarybų atstovų iš Kulvos, Žeimių, Bukonių, šv. Jono, šv. Jokūbo, Panoterių, Upninkų ir  Ruklos parapijų, kunigų, klebonų ir Kauno arkivyskupijos sielovados koordinatorės Vaidos Spangelevičiūtės-Kneižienės bei Kauno arkivyskupo Liongino Virbalo susitikimas. Šis susitikimas buvo skirtas plačiau ir išsamiau aptarti Pastoracinių tarybų veikimą parapijose ir kaip šį instrumentą pritaikyti praktiškai.

1.Atvykę svečiai dalinosi apie jau esamas patirtis, kaip kartu galime kurti ir vieni kitus palaikyti. Ypatingai svarbus bendradarbiavimas tarp pasauliečių ir kunigų, kad kartu kurtų gyvą, veiklią ir tikinčią bendruomenę. O taip pat turime atkreipti dėmesį ir į mūsų bendradarbiavimą tarp atskirų parapijoje veikiančių grupių, kad netaptume tik atskiri dariniai, tačiau, kad vieningai ir sutelkiančiai veiktų parapijoje, vieni kitus palaikydami. Pastoracinė taryba yra geras pavyzdys, kaip bendradarbiauti tarpusavyje.

Tuo pačiu turime nepamiršti ir to, kad svarbiausia yra susitikti su Kristumi, to turime siekti patys ir kartu kviesti šalia esančius bei tuos, kurių kartais net nepastebime. Kaip tą galima daryti? Tai dar vienas iš dalykų, kuriame gali pasitarnauti Pastoracinė taryba, kuri padeda visiems kartu ieškoti sprendimų.

Susitikime buvo išsamiai pristatyti Pastoracinės tarybos tikslai ir uždaviniai bei kiti praktiniai dalykai. Tuo pačiu svečiai paliko ir paraginimą užduočiai, kaip žengti tuos reikšmingus ir esminius žingsnius, kad parapijoje esantys kunigai ir pasauliečiai susitelktų bendram tikslui – kurti gyvą, veiklią tikinčiųjų bendruomenę.

Arkivyskupas Lionginas linkėjo ir drąsino parapijose stiprinti Pastoracinių tarybų veikimą.

5 3, 4, 2.