Gegužė šias metais – ypatingas mėnuo Švč. M. Marijos pagerbimui, kadangi jis susijęs ir su apsireiškimo Fatimoje 100 metų sukaktimi.

20170512_131357Šia proga gegužės 12 d. Jonavos dekanato tikybos mokytojai su tikybos pamokas lankančiais savo pradinukais – 1-5 klasių mokiniais susiorganizavo į žygį iš Jonavos šv. apašt. Jokūbo į Skarulių šv. Onos bažnyčią. 12 val. suskambus parapijos varpams Viešpaties Angelo maldai ir ją visiems sukalbėjus, parapijos klebono kun. Audriaus Mikitiuko vadovaujama 70 dalyvių minia patraukė pėsčiomis į Skarulius.

Žygiavo vaikai iš Jonavos pradinės mokyklos, Panerio pradinės mokyklos, Neries pagrindinės mokyklos, R. Samulevičiaus progimnazijos, Bukonių mokyklos-daugiafunkcio centro bei vaikų mokytojos. Mažieji žygeiviai giedojo žygio giesmes bei meldėsi Rožinį. Per nepilną valandą atėjus į Skarulius visus žygeivius bažnyčios šventoriuje pasitiko Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos Jonavos skyriaus narės, vadovaujamos skyriaus vadovės Dalios Bartauskienės. Moterys su džiaugsmu ir meile vaišino vaikus kvepiančiais šiltais blynais ir uogiene, makaronais ir uogų gėrimu.20170512_125849

Pasistiprinus visi suėjome į bažnytėlę, kurioje vyko katechezė apie Švč. M. Marijos apsireiškimą Fatimoje. Trumpa filmo ištrauka ir parengtas skaidrių pristatymas papasakojo apie tris vaikus, regėjusius Švč. M. Mariją bei kokią žinią Ji perdavė ir ką mes turime su šia žinia daryti šiandien, kaip į tai reaguoti. Po katechezės procesijos būdu Švč. Sakramentas klebonui vadovaujant buvo palydėtas į mažą koplytėlę lauke, prie kurios visi suklaupę ant pievos turėjome adoracijos pusvalandį. Neries pagrindinės mokyklos mokytoja Vaida Tamelienė vadovavo adoracijai taip, kaip kadaise Fatimos vaikus buvo pamokęs dar 1916 metais apsireiškęs angelas.

Mažieji žygeiviai grįžo iš Skarulių į Jonavą gal kiek ir pavargę, tačiau toji aukos piligrimystė jiems ilgai primins tai, ką kadaise patyrė jų dangiškieji globėjai šv. Jacinta ir Pranukas bei jų pusseserė Liucija ir kas lygiai prieš 100 metų atsitiko Fatimoje.

Ses. Pranciška Neringa Bubelytė,

vaikų piligrimystės organizatorė

20170512_125813 20170512_125837