Jau trečius metus Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijoje vyksta respublikinė dorinio ugdymo konferencija „Tikėjimas ir mokslas – du sparnai kilti į tiesą“. Dalyvavo Jonavos, Kauno, Kėdainių ugdymo įstaigų mokytojai ir mokiniai.

2Konferencijos tikslas – skatinti ir patikrinti vyresniųjų klasių mokinių gilinimąsi į mokslo ir krikščioniškojo tikėjimo santykį, aptarti mokslo ir religijos šaltinius bei iš jų kylančius klausimus su dorinio ugdymo, gamtamokslio ir pilietiškumo mokslų specialistais pedagogais.  Ar moksliniai tyrinėjimai gali būti derinami su religiniais žmogaus įsitikinimais? Tai sudėtingas klausimas, tad Lietuvoje tiek mokslo, tiek Bažnyčios atstovai stengiasi jo viešai neaptarinėti. Tik ar iš tikro mokslininkai ir dvasininkai neturi apie ką kalbėtis ir yra atsidūrę priešinguose pažinimo poliuose? Apie tai savo pranešimuose „Mokslinė fantastika“ ir „Simboliai ir ženklai“ svarstė   teologijos licenciatas, VDU Katalikų teologijos fakulteto studentų mokslinės draugijos „Signum“ pirmininkas, rašytojas  Gabrielius E. Klimenka. Įdomūs ir patrauklūs buvo Jonavos dekanato mokyklų mokinių pranešimai. Jeronimo Ralio gimnazijos atstovė Emilija Juknytė ( III kl.) pristatė mokslininko Moriso Kejė (Prancūzija) didžiuosius atradimus (mok. I.Petrikonienė), Senamiesčio antrokės gimnazistės Greta Jusaitė, Jurgita Krikštaponytė bei Roberta Mickevičiūtė nagrinėjo Mergelės Marijos apsireiškimus XX am-iuje, Zeitun meiste 9 mok. O.Butrimavičienė), Bukonių mokyklos-daugiafunkcio centro ugdytinė Justina Kurmelytė (10 kl.) pasidalino Dievą tikėjusių mokslininkų darbais, o jos brolis Vykintas Kurmelis pakvietė pažvelgti į Sokulkos atvejį pranešime „Kaip mokslininkų ekspertizės pasitarnauja stebuklo patvirtinimui“ (mok. s. Pranciška Bubelytė).

Jeronimo Ralio gimnazijos dorinio ugdymo mokytoja metodininkė

Jonavos Katechetikos metodinio centro vadovė

Katalikiško jaunimo centro „VartaI“ koordinatorė

Inga Perikonienė


8 7 6


5 4 3


1 IMG_0751