EFK_5246Vyskupo vizitacija parapijoje apžvelgiant jos einamuosius reikalus, pokyčius, iškeliant klausimus ir aptariant esamą situaciją ne tik su klebonu, bet ir su parapijoje veikiančiais aktyviais parapijiečiais dažniausiai numatoma, kas 5 metus.

Pirmoje vizitacijos dalyje dalyvavo arkivyskupijos Katechetikos centro koordinatorė Ilona, arkivyskupijos Jaunimo centro darbuotoja Modesta, jos kartu su vyskupu Kęstučiu kalbėjosi su parapijoje veikiančiais žmonėmis. Aptartos 4 svarbios sritys – tikybos mokymas mokykloje, katechezė parapijoje (sekmadieninė mokykla), jaunimo veikla, suaugusiųjų katechumenatas (Alfa kursas).

Tikybos mokymas mokyklose. Išsakyta, jog mokykloje yra gan sudėtingas laikas ir vis mažiau vaikų renkasi tikybos pamokas. Tam įtakos gali turėti ir pati sistema, kuri tarsi įpareigoja vaiką pasirinkti jau pirmoje klasėje ir vėliau nepaliekama galimybė pasirinkimą pakeisti, taip pat kartais įtakoja ir pats mokyklos ar tėvų požiūris.

Nuo šio rudens parapijoje bus taikoma nauja pasiruošimo Pirmajai šv. Komunijai tvarka – vaikai, kurie mokykloje lanko tikybos pamokas bus ruošiami vienus mokslo metus, o vaikai mokykloje lankantys etiką bus ruošiami dvejus mokslo metus.

Išsakytas pastebėjimas, kad yra tokių tėvų, kurie švenčia sekmadienius, tačiau savo vaikų mokykloje neleidžia į tikybos pamokas ir tokiu būdu neperduoda vaikams savo tikėjimo žinios. Tai ypatingai svarbu, kad tėvai savo vaikams perduotų savas tikėjimo patirtis ir formuotų jų identitetą.

IMG_20160621_162453Katechezė parapijoje (sekmadieninė mokykla). Aptarta situacija dėl krikšto katechezės ir išsakytas pastebėjimas, kad ne visose parapijose to laikomasi vienodai, todėl yra dalis žmonių, kurie renkasi lengvesnį kelią ir krikštija vaikus ten, kur nereikia lankyti krikšto katechezių. Šios katechezės svarbios tiek vaiko tėveliams, tiek krikšto tėvams, nes svarbu, kad krikštijant vaiką jį palydintys ir globojantys suaugusieji puoselėtų ir savo tikėjimą bei rūpintųsi savo dvasiniu pasauliu.

Pristatyta, kad parapijoje ruošiant vaikus sakramentams nuolat išbandoma vis kitokia apsiruošimo programa, siekiant, kad tikėjimo žinia būtų perduodama gyvai ir atvirai ir vaikai gautų ne tik žinių, bet ir supratimą, bei pajautimą. Ypatingai svarbu, kad ruošiant vaikus sakramentams, kartu su jais ateitų ir jų tėveliai, kuriems yra ruošiama atskira programa, tačiau kartu švęsti šv. Mišias yra svarbu, jog vaikas matytų savo tėvų pavyzdį ir galėtų užduoti rūpimus klausimus.

Šiais metais, vaikų tėveliams, kurie nori, kad jų vaikas ruoštųsi Pirmajai šv. Komunijai bus įpareigoti lankyti Alfa kursą suaugusiems. Ši praktika parapijoje jau buvo taikoma ir pasiteisino, tėveliai pradžioj nenorom rinkęsi Alfa kurse, vėliau atrado savąjį tikėjimą iš naujo ir giliau pažvelgė į dvasinius dalykus. Tai įvesta, nes vyrauja nusistovėjęs mentalitetas, kad vaiką reikia „sutvarkyti“, kas sąlygoja, kad ir pačiam vaikui sunku suprasti, kodėl tai svarbu, jei jo tėveliai, kurie yra pavyzdžiai tuo nesidomi, ignoruoja ar neturi nuomonės. Klaidinga manyti, kad atėjus metui vaikas pasirinks pats tikėti ar netikėti, tai tėvelių pareiga vaiką supažindinti ir tiesti kelius tikėjimo link.

Jaunimo veikla. Parapijoje nuo 2010 metų veikia pranciškoniškasis jaunimas, davę pažadą – 13, aktyviai veikiančių – 6, besiruošiančių duoti pažadą – 3. Jaunimas susitinka penktadienio vakaro šv. Mišiose, dalyvauja nacionaliniuose susitikimuose. Atlieka parapijai reikalingas tarnystes. Pernai metais šv. Jono parapijoje organizavo Alfa kursą. Dalyvauja maisto banko akcijoje, atsinaujinimo dienose, jaunimas renkasi kartą per mėnesį.

Išsakyta, kad Jonava pasižymi tuo, kad bažnyčioje subrendę jaunuoliai išvyksta į miestus studijuoti ir grįžta į parapiją tik savaitgaliais arba švenčių dienomis, tai sveikintina, nes „išaugintas“ jaunimas randa savo vietą miesto parapijose ir tęsia tarnystes.

Parapijoje organizuojami jaunimo žygiai. Kas metus Sutvirtinimui pasiruošę jaunuoliai, kartu su vadovais eina iš Jonavos į Šiluvą, kur teikiamas sakramentas. Tai keturių dienų žygis, kuriame jaunuoliai turi galimybę išgyventi bendrystę, maldos laiką, gebėjimą prisitaikyti prie kintančių ir ne visada patogių sąlygų ir išgyventi savo tikėjimą gyvu buvimu. Taip pat buvo organizuojami ir žygiai iki Gailestingumo šventovės Kaišiadoryse. Eita nuo Karmėlavos iki Jonavos.

Keletas jaunuolių iš Jonavos vyksta į Pasaulines jaunimo dienas Krokuvoje.

Suaugusiųjų katechumenatas (Alfa kursas). Suaugusieji sakramentams ruošiami suaugusiųjų katechumenate, pirmiausia jie dalyvauja Alfa kurse, o vėliau turi užsiėmimus, kuriuose pristatomi patys svarbiausi dalykai, supažindinama su katekizmu.

Klebonas kun. Audrius teigė, kad visos priemonės, kurias bando taikyti parapijoje ruošiant sakramentams yra geros, tačiau labai svarbu, kad būtų vienoda tvarka visose parapijose, taip pat šioje vietoje negalime išvengti ir griežtumo, nes kalbame apie labai svarbius ir esminius dalykus žmogaus gyvenime – sakramentų priėmimą.

Vyskupas Kęstutis šios dalies pabaigoje drąsino dirbančius pedagogus tikybos mokytojais ir parapijos aktyvistus, kurie padeda katechezės srityje sakydamas, kad už tas pastangas daryti viską, kas įmanoma Viešpaties akyse kiekvienas iš jų yra labai brangūs ir jie kartu keliauja su Bažnyčia. Tai gyvas, augantis kūnas ir tame būna ne visada lengva, kad tame išbūnama parodo, jog turi kokybę ir krikščionišką brandą. Ypatingai drąsino kalbėtis ir išsakyti savo pastebėjimus, nes tai svarbu, jei norime, kad išliktų tas karštis perduoti žmonėms tikėjimo lobį.


Antroji vizitacijos dalis buvo skirta aptarti šeimos centro ir Caritas tarnystes parapijoje, bei veikiančias kitas parapijiečių kurtas tarnystes ir grupes. Iš Kauno arkivyskupijos Caritas atvyko Onutė, iš Kauno arkivyskupijos šeimos centro atvyko Giedrė.

Pristatyta piligriminė grupė. Reguliariai organizuojamos piligrimines kelionės, kuriose parapijiečiai kviečiami prisijungti. Važiuojama į Šiluvą, įvairius atlaidus, kitas svarbias vietas.

Caritas vedėja Staselė pristatė, kad pati savanoriauja jau 15 metų, 10 iš jų yra vedėja. Daugiausia susiduria su benamystę išgyvenančiais žmonėmis, lanko sąvartyne esančius, rūpinasi maisto paketais, rūbais, atsiliepia į pagalbos prašančius ir pagal galimybes stengiasi pagelbėti.

IMG_20160621_172738Pristatyta Švč. Sakramento nuolatinės adoracijos koplyčia. Šiai dienai yra 100 žmonių, kurie dengia visą laiką, 17 pastovių adoruotojų naktį. Vienam žmogui vidutiniškai gaunasi apie 7 valandas. Norint, kad būtų po valandą reiktų 732 įsipareigojusių žmonių. Čia ypatingai svarbu, kad žmonės jungtųsi bendrai maldai ir budėtų prie Jėzaus.

Sumos chore šiuo metu yra 23 choristai, dauguma jų garbingo amžiaus.

Vargoninkas Egidijus kartą į savaitę veda paskaitų ciklą, šiais metais ketina susitikimams skirti du vakarus savaitėje, tai tarsi šv. Rašto grupelė, kuri apjungia daug daugiau, nes leidžia išgyventi asmeninę patirtį.

Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugijos, Jonavos skyrius, šeštadienį meldžiasi rožinį ir dalyvauja šv. Mišiose. Dalyvauja rekolekcijose, atlaiduose, adoracijoje, procesijose, daro bendrus susirinkimus. Džiaugiasi savo bendryste ir dalinasi, kad jiems labai gera būti.

Šv. Rašto grupelė. Veikia 6 metus, ją inicijavo kun. Gintaras, šiuo metu pastovūs senbuviai yra 2, kiti žmonės prisijungia etapais. Renkasi kiekvieną penktadienį po šv. Mišių parapijos namuose.

Pristatyta šeimų maldos grupelė, kuri jau kelis metus įsikūrusi, išgyvenusi įvairių periodų, anksčiau turėjusi kunigo palydėjimą, šiai dienai susitikimai vyksta rečiau, tačiau susitinkama progomis, švenčiant vaikų gimtadienius bendrystėje.

IMG_20160621_173313Kalbėta apie vyrų maldos grupę, kuri veikia nuo 2013 m. Kovo, kai vyrai grįždami po rekolekcijų sutarė, kad reikia burtis į maldos vienybę. Per tą laiką tam tikrais etapais buvo prisijungę 30 vyrų, nuolatinių yra keletas. Vyrai renkasi šeštadienį 7 ryto, šis laikas pasirinktas sąmoningai, kad neatimti laiko iš šeimos, tai renkamasi anksti ryte, kad po maldos galėtų grįžti į šeimas ir numatytus darbus. Pirmiausia vyrai meldžiasi adoracijos koplyčioje, vėliau dar pasikalba ir aptaria esamuosius reikalus parapijos namuose. Taip pat yra laikas antradienį po šv. Mišių, kad būtų galimybė prisijungti visiems norintiems. Vyrai atrado save maldos tarnystėje, vieną kartą per mėnesį budi adoracijos koplyčioje naktį, savo malda apgaubia visą miestą, taip pat kartą per mėnesį dviese vyksta į Pravieniškių pataisos namus, pas ten bausmę atliekančius vyrus ir vykdo šv. Juozapo maldingumo grupelę. Vyskupas Kęstutis pasidžiaugė šia vyrų maldos vienybe, prisimindamas, kad Amerikoje yra susidūręs su analogiška vyrų maldos grupe, kurie taip pat ieškojo savojo pašaukimo, kaip vyrų maldos grupė. Padrąsindamas dėkojo už nepaprastą viltį.

Šeimos centras parapijoje vykdo jaunavedžių rengimo programą, sužadėtinius ruošia šeimos, kurios yra pasiruošusios ir baigė mokymus. Sužadėtinių rengimas vyksta, kas mėnesį, du kartus savaitėje antradienį ir ketvirtadienį po šv. Mišių. Šiuo metu yra paruoštos 5 šeimos vesti užsiėmimus, rengime šiai dienai dalyvauja 3 šeimos. Sužadėtinių ruošimui esamų pajėgumų pakanka.

Tačiau pastebima, kad jaunavedžiai išsako lūkestį susitikti po kursų, pabendrauti, taip pat pastebima, kad jaunoms šeimos reikalingas palydėjimas ir bendrystė.

Vyskupas Kęstutis siūlo jungtis prie Dievo Motinos komandos judėjimo, kuris skirtas šeimoms bendrystėje dalintis esamais išgyvenimais ir ypatingai atkreipti dėmesį į savo santykį su sutuoktiniu.

Taip pat diskutuota apie tai, jog santuokos sakramentas suteikiamas vos po 8 susitikimų, kelta prielaida, kad reikalingas kur kas ilgesnis pasiruošimas, kad sužadėtiniai deramai įvertintų savo daromą žingsnį ir apgalvotų savo sprendimą bei tinkamai suprastų bažnyčios mokymą ir teikiamas malones. Siūloma į pasiruošimą įtraukti Alfa kursą. Pastebima, jog šiai dienai sužadėtiniai tinkamai neįvertinta pačio sakramento suteikimo vienas kitam svarbos ir lengvabūdiškai tai padaro, kas sąlygoja labai skausmingas pasekmes.

Klebonas kun. Audrius pasidžiaugė, kad parapijos namuose didžiąją laiko dalį kažkas vyksta, vakarais dega šviesos, nes kažkas susirinkę savo grupelėje išgyvena bendrystė, tai, kad parapijoje visa tai funkcionuoja ir veikia yra didelis džiaugsmas.

Vyskupas Kęstutis šios vizitacijos dalies pabaigoje kalbėjo, kad parapija yra šeimų šeima ir jos vaisiai matosi, nes turi Švč. Sakramento adoracijos koplyčią ir jos maldos užnugarį, todėl labai svarbu kviesti kuo daugiau žmonių padovanoti savo laiką maldai, visus kurie dalyvauja parapijos gyvenime. Tai šios parapijos jėga, nes taip atsiranda kuo daugiau degančių širdžių. Ir galbūt mes nežinome, kaip ta veikia, bet tai iš ties veikia.


Trečioji vizitacijos dalis buvo skirta vyskupo Kęstučio ir parapijos pastoracinės tarybos susitikimui. Pastoracinė taryba sudaryta iš aktyviausiai veikiančių parapijiečių, bažnyčios tarnautojų ir klebono.

IMG_20160621_182535Šioje dalyje aptarti visi bendri parapijos reikalai ir esama padėtis. Kalbėta apie pastoracinės tarybos galimas veikimo gaires ir kryptis. Aptartos medios, skelbimų lentos, parapijos ūkis, planuojami remontai, finansiniai parapijos reikalai, esami iššūkiai ir galimybės juos spręsti. Kalbėta ir apie Skarulių bažnyčią ir esamą situaciją, aptarta ir Bukonių, bei Panoterių situacija.

Vyskupas Kęstutis dėkojo pastoracinės tarybos nariams už laiką ir meilę šitoje bendruomenėje, taip pat drąsino ir stiprino išlikti savoje tarnystėje, nors ne visada būna lengva ir visokių yra žmonių, tačiau pabrėžė, kad tai, kas vyksta parapijoje yra apsčiai iš malonės. Ir vyskupas Kęstutis tame mato didelį dvasinį potencialą.

Dalykinė vizitacija buvo užbaigta bendru pabuvimu. O šį sekmadienį laukia iškilminga vyskupo Kęstučio vizitacija parapijoje 12 val šv. Mišiose, o po jų kviečiama pasilikti agapei parapijos šventoriuje.

                                                                                      Milita Žičkutė-Lindžienė