KAUNO ARKIVYSKUPIJOS KRONIKA | 2021 m. sausio 8 d.

Sausio 7-ąją, švenčiant Viešpaties Apsireiškimo šventę, pagal seną tradiciją yra paskelbiamos tų metų KILNOJAMŲ ŠVENČIŲ DATOS.

Tad perduodame Kauno arkivyskupijos kanclerio skelbimą.

Žinote, brangūs broliai ir seserys, kad, Dievo malonei leidžiant, džiaugėmės mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus gimimu!

Šiandien skelbiame jums ir mūsų Išganytojo Prisikėlimo džiaugsmą. Šiais, 2021-ais, Viešpaties metais:

Vasario mėnesio 17 dieną bus Pelenų diena, kuria pradėsime šventosios Gavėnios pasninką.

Balandžio mėnesio 04 dieną džiaugsmingai švęsime Velykas, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimą.

Gegužės mėnesio 16 dieną minėsime mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus žengimą į dangų.

Gegužės mėnesio 23 dieną bus švenčiamos Sekminės.

Birželio mėnesio 06 dieną – Švenčiausiojo Kristaus  Kūno ir Kraujo šventė.

Lapkričio mėnesio 28 dieną – pirmasis Advento sekmadienis, kai prisiminsime būsimąjį atėjimą mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, kuriam priklauso visa garbė ir šlovė per visus amžių amžius. Amen.