Naujienos

Parapijos sekmadienio skelbimai 2023-09-24

  Vyksta registracija į Sekmadieninę mokyklą, kurioje bus ruošiami vaikai, paaugliai ir suaugusieji gilesniam ir sąmoningesniam tikėjimo pažinimui bei sakramentams. Vaikų Pirmosios Šv. Komunijos ir jaunuolių Sutvirtinimo sakramento pasiruošimo registracija vyks pas tikybos mokytojus ir

Švč. M. Marijos vardo atlaidai

Šiandien mūsų bažnyčioje buvo švenčiami Švč. M. Marijos vardo atlaidai. Šv. Mišias aukojo kunigas Mantas Šideikis. "Tuomet priėjo Petras ir paklausė: „Viešpatie, kiek kartų turiu atleisti savo broliui, kai jis man nusikalsta? Ar iki septynių

Parapijos sekmadienio skelbimai 2023-09-10

1. Nuo rugsėjo 7-os iki 15 dienos imtinai Šiluvoje švenčiami Didieji Švč. Mergelės Marijos Gimimo (Šilinių) atlaidai. Kviečiame visus tikinčiuosius apsilankyti Šiluvoje, sudėti savo maldavimus ir padėkas į dangiškosios Motinos rankas. Mūsų dekanato diena –

Šeimų grupės malda bendrystėje Rukloje

Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijos šeimų grupė mokslo metus pradėjo malda ir bendryste. Dalintis patirtimi, melstis kartu - šeimų stiprybė. Vaida Tamelienė Nuotraukos

Kristus Jėzus – mūsų viltis!

Popiežius Pranciškus

Kad Gavėnios susikaupimas dovanotų tikėjimo atnaujintą širdį ir gerų darbų bendruomenei džiaugsmą.

ARKIVYSKUPIJOS intencija

Kad kuo plačiau skleistųsi nesmurtinė kultūra ir tiek valstybės, tiek atskiri piliečiai vis rečiau griebtųsi ginklų.

POPIEŽIAUS intencija

REKOMENDUOJAME APSILANKYTI