Naujienos

Piligriminė kelionė į Šiluvą

Rugpjūčio 13 dieną (šeštadienį) organizuojama piligriminė kelionė į Šiluvą. Išvykimas 7 val. iš aikštelės prie knygyno. Registracija pas Liną Stankauskienę arba parapijos raštinėje.

Parapijos sekmadienio skelbimai 2022-08-07

1. Rugpjūčio 13 dieną (šeštadienį) organizuojama piligriminė kelionė į Šiluvą. Išvykimas 7 val. iš aikštelės prie knygyno. Registracija pas Liną Stankauskienę, sekmadieniais bažnyčioje prie knygų stalo arba parapijos raštinėje. 2. Rugpjūčio 15 dieną (pirmadienį) Bažnyčia

Šv. apaštalo Jokūbo atlaidai

Liepos 31 dieną buvo švenčiami parapijiniai šv. apaštalo Jokūbo atlaidai. Išpažinčių klausė, homiliją sakė ir Sumos šv. Mišių auką aukojo kunigas svečias Normundas Figurinas. Homilijoje svečias kalbėjo apie išpažinties svarbą tikinčiojo gyvenime. Po šv. Mišių

Švč. Mergelės Marijos Gyvojo rožinio draugijos kongresas

Liepos 30 dieną Dusetų Švč. Trejybės parapijoje vyko XVII Panevėžio vyskupijos Švč. Mergelės Marijos Gyvojo rožinio draugijos kongresas. Iš Jonavos dekanato į šventę vyko 50 Gyvojo rožinio draugijos narių. Renginys prasidėjo Švč. Sakramento adoracija. Dalyviai

PROJEKTAS   „ORI SENATVĖ BENDRUOMENĖJE

Jonavoje vykdomas projektas „Ori senatvė bendruomenėje“. Jonavos šv.apaštalo Jokūbo parapija, kartu su partneriu-Kauno arkivyskupijos Caritu, ir Europos socialinio fondo agentūra gegužės 4 d. pasirašė  sutartį NR. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0194 ir jau nuo birželio 1 d. pradėjo vykdyti veiklą.

Daugiau informacijos spausti čia

Kristus Jėzus – mūsų viltis!

Popiežius Pranciškus

Melskimės už jaunimą, kad Viešpaties malonėje rinktųsi geriausią gyvenimo kelią.

ARKIVYSKUPIJOS intencija

Melskimės, kad kilus socialiniams, ekonominiams bei politiniams konfliktams drąsiai ir entuziastingai kurtume dialogą bei draugystę.

POPIEŽIAUS intencija

REKOMENDUOJAME APSILANKYTI