Naujienos

Jonavos dekano velykinis sveikinimas

M I E L I  TIKINTIEJI,  švęsdami Kristaus iš mirties Prisikėlimą, švenčiame gyvybės pergalę. Pergalę prieš sunaikinimą, beprasmybę ir mirtį. Tai viltis, leidžianti tvirtai tikėti, jog bet kokie neramumai mūsų gyvenimuose ir visuomenėje gali būti

AKTUALI INFORMACIJA. Didžioji savaitė ir Šv. Velykos.

AKTUALI INFORMACIJA Prasideda Didžioji savaitė. Velykų Tridienis ir Šv. Velykos Šv. Jokūbo bažnyčioje bus švenčiami tokia tvarka: - DIDYSIS KETVIRTADIENIS - Paskutinės Vakarienės šv. Mišios - 18 val. - DIDYSIS PENKTADIENIS - Kristaus Kančios Pamaldos

Kovo 11-osios Šv. Mišios

Šv. Mišios Skarulių šv. Onos bažnyčioje

Mieli tikintieji, Skarulių šv. Onos bažnyčioje Šv. Mišios aukojamos kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį 14.00 val. Daugiau informacijos tel. 8 650 76 401

PROJEKTAS   „ORI SENATVĖ BENDRUOMENĖJE

Jonavoje vykdomas projektas „Ori senatvė bendruomenėje“. Jonavos šv.apaštalo Jokūbo parapija, kartu su partneriu-Kauno arkivyskupijos Caritu, ir Europos socialinio fondo agentūra gegužės 4 d. pasirašė  sutartį NR. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0194 ir jau nuo birželio 1 d. pradėjo vykdyti veiklą.

Daugiau informacijos spausti čia

Kristus Jėzus – mūsų viltis!

Popiežius Pranciškus

Melskimės, kad Naujieji metai mokytų mus šv. Juozapo pavyzdžiu pasitikėti Dievu ir atrasti širdies ramybę.

ARKIVYSKUPIJOS intencija

Melskimės, kad Viešpats suteiktų mums malonę broliškai sugyventi su kitų religijų broliais ir seserimis, meldžiantis vieniems už kitus ir nestokojant atvirumo visiems.

POPIEŽIAUS intencija

REKOMENDUOJAME APSILANKYTI