Naujienos

Parapijos sekmadienio skelbimai 2021-12-05

1. Prasidėjo Adventas - laukimo, atsivertimo, vilties, dalijimosi metas. Laikomasi rimties, penktadieniais ir Šv. Kūčių dieną privalomas pasninkas. 2. Švč. M. Marijos valandos („Rarotos“) advento laikotarpiu bus giedamos kiekvieną sekmadienį 7.30 val. 3. Kalėdaičių galite

„Ori senatvė bendruomenėje“ – projektas, apjungęs parapijos šeimą

Kiekvienas projektas turi pradžią ir pabaigą. "Ori senatvė bendruomenėje" - projektas, apjungęs parapijos šeimą. Jau projektas baigiasi, bet veiklos vis dar vyksta. Advento metas prasidėjo prasmingais užsiėmimais - aplinkos tvarkymu, vainiko pynimu, Kūčių ir Kalėdų

Advento ramybė ir bendrystė

Šv. Jokūbo parapijos bendruomenės gyvenimas praskaidrintas kūrybinio džiaugsmo. Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos narės dalyvavo edukacijoje "Advento vainiko pynimas". Nuoširdžiai dėkojame Oksanai Eitminavičienei už kūrybines idėjas. Inga Petrikonienė nuotraukos

PROJEKTAS   „ORI SENATVĖ BENDRUOMENĖJE

Jonavoje vykdomas projektas „Ori senatvė bendruomenėje“. Jonavos šv.apaštalo Jokūbo parapija, kartu su partneriu-Kauno arkivyskupijos Caritu, ir Europos socialinio fondo agentūra gegužės 4 d. pasirašė  sutartį NR. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0194 ir jau nuo birželio 1 d. pradėjo vykdyti veiklą.

Daugiau informacijos spausti čia

Kristus Jėzus – mūsų viltis!

Popiežius Pranciškus

Melskimės už jaunimą, kad Viešpaties malonėje rinktųsi geriausią gyvenimo kelią.

ARKIVYSKUPIJOS intencija

Melskimės, kad kilus socialiniams, ekonominiams bei politiniams konfliktams drąsiai ir entuziastingai kurtume dialogą bei draugystę.

POPIEŽIAUS intencija

REKOMENDUOJAME APSILANKYTI