Naujienos

Pasauliui reikia vilties

Pasauliui reikia vilties. Krikščioniui reikia vilties. Kiekvienam žmogui reikia vilties. Apie Viltį šiandien ir vakar, rytoj ir visada birželio 8 dieną Jonavos Kultūros centre buvo kalbėta Vilties šventėje, kurią organizavo Jonavos šv. Jokūbo parapijos bendruomenė

Parapijos sekmadienio skelbimai 2024-06-09

  Birželio mėnuo yra skirtas ypatingu būdu pagerbti Švč. Jėzaus Širdį. Birželinėse pamaldose, kurių metu bus kalbama arba giedama Švč. Jėzaus širdies litanija, mūsų bažnyčioje melsimės darbo dienomis ir šeštadieniais 17.40, o sekmadieniais prieš Sumos

Tradicinis Jonavos rajono ugdymo įstaigų 3-5 klasių piligriminis žygis į Skarulius.

Dievo Meilės kompasas - toks šio žygio šūkis. Jonavos Šv.Jokūbo parapijos klebonas kun.Virginijus Birjotas palaimino vaikus ir trumpai pristatė, kas yra tikrasis piligrimas. Vaikai ir juos lydintys savanoriai iš Jeronimo Ralio ir Senamiesčio gimnazijų keliaudami

Kristus Jėzus – mūsų viltis!

Popiežius Pranciškus

Kad Gavėnios susikaupimas dovanotų tikėjimo atnaujintą širdį ir gerų darbų bendruomenei džiaugsmą.

ARKIVYSKUPIJOS intencija

Kad kuo plačiau skleistųsi nesmurtinė kultūra ir tiek valstybės, tiek atskiri piliečiai vis rečiau griebtųsi ginklų.

POPIEŽIAUS intencija

REKOMENDUOJAME APSILANKYTI