Naujienos

Kvietimas į rekolekcijas

Parapijos sekmadienio skelbimai 2023-12-03

1. Adventu pradedame naujuosius liturginius metus. Švč. Mergelės Marijos liturginės valandos bus giedamos kiekvieno sekmadienio ryte 7.30 val. Pašventintų kalėdaičių galima įsigyti zakristijoje arba parapijos raštinėje. 2. Šiandien po 10.00 val. šv. Mišių Jonavos meno

Šventoji Dvasia ir Kristus Karalius

Lapkričio 25-26 dienomis sakramentams besiruošiantieji parapijos suaugusieji dalyvavo Šventosios Dvasios savaitgalyje, kuris vyko Kauno kunigų seminarijoje. Susikaupimo dienas pradėjo Kunigų seminarijos rektorius kun. Liutauras Vilėniškis. Savaitgalio dalyviai pirmąją rekolekcijų dieną klausėsi s. Gabrielės ir s.

Kristus Jėzus – mūsų viltis!

Popiežius Pranciškus

Kad Gavėnios susikaupimas dovanotų tikėjimo atnaujintą širdį ir gerų darbų bendruomenei džiaugsmą.

ARKIVYSKUPIJOS intencija

Kad kuo plačiau skleistųsi nesmurtinė kultūra ir tiek valstybės, tiek atskiri piliečiai vis rečiau griebtųsi ginklų.

POPIEŽIAUS intencija

REKOMENDUOJAME APSILANKYTI