Naujienos

Sutvirtinamieji piligrimystėje

Šį gražų kovo šeštadienį Jonavos Šv.Jokūbo parapijos jaunimas, besiruošiantis Sutvirtinimo sakramentui, išgyveno bendrystę ir piligrimystę. Aplankė Kauno katedrą, stabtelėjo prie Jono Pauliaus II piligrimų namų, Marijos radijo, Arkivyskupijos jaunimo centro. Vėliau, kartu su Šiaulių jaunimu,

Parapijos sekmadienio skelbimai 2023-03-19

1. Gavėnios metu penktadieniais 17.20 val. bažnyčioje apmąstomas Kryžiaus Kelias. Kviečiame tikinčiuosius gausiai jungtis į Kristaus Kančios apmąstymą. Sekmadieniais 11.30 val. – prieš Sumos šv. Mišias – bus giedami Graudūs verksmai. 2. Maloniai prašome skirti

Parapijos sekmadienio skelbimai 2023-03-12

1. Gavėnios metu penktadieniais 17.20 val. bažnyčioje apmąstomas Kryžiaus Kelias. Kviečiame tikinčiuosius gausiai jungtis į Kristaus Kančios apmąstymą. Sekmadieniais 11.30 val. – prieš Sumos šv. Mišias – bus giedami Graudūs verksmai. 2. Maloniai prašome skirti

Kovo 11 dienos Šv. Mišių laikas

Kovo 11 dieną už tėvynę Lietuvą melsimės 10 val. Šv. Mišiose. (Vakarinių Šv. Mišių tądien nebus)

PROJEKTAS   „ORI SENATVĖ BENDRUOMENĖJE

Jonavoje vykdomas projektas „Ori senatvė bendruomenėje“. Jonavos šv.apaštalo Jokūbo parapija, kartu su partneriu-Kauno arkivyskupijos Caritu, ir Europos socialinio fondo agentūra gegužės 4 d. pasirašė  sutartį NR. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0194 ir jau nuo birželio 1 d. pradėjo vykdyti veiklą.

Daugiau informacijos spausti čia

Kristus Jėzus – mūsų viltis!

Popiežius Pranciškus

Kad Gavėnios susikaupimas dovanotų tikėjimo atnaujintą širdį ir gerų darbų bendruomenei džiaugsmą.

ARKIVYSKUPIJOS intencija

Už tuos, kurie kenčia dėl bažnytinės bendruomenės narių padaryto blogio, kad jie pačioje Bažnyčioje rastų atsaką į savo skausmą ir kančias.

POPIEŽIAUS intencija

REKOMENDUOJAME APSILANKYTI