Naujienos

Parapijos sekmadienio skelbimai 2023-01-29

1. Vasario 2 dieną, ketvirtadienį, Bažnyčia švenčia Kristaus Paaukojimo šventę (Grabnyčias). Tądien per šv. Mišias bus šventinamos žvakės, o po vakaro šv. Mišių bažnyčioje vyks procesija. Kviečiame gausiai dalyvauti. 2. Vasario 3 dieną Bažnyčia mini

Parapijos sekmadienio skelbimai 2023-01-15

1. Nuo sausio 18 d. iki 25 d. Bažnyčia kviečia jungtis į maldų už krikščionių vienybę aštuondienį. Primename, kad tikintieji, dalyvaujantys maldų už krikščionių vienybę aštuondienio pamaldose ir šios savaitės užbaigime įprastomis sąlygomis gali gauti

Visų mūsų atminty…

Sausio 7 d. sukanka 100 metų, kai gimė kunigas, monsinjoras, ilgametis Jonavos šv. apaštalo Jokūbo parapijos klebonas, vikaras ir altarista, Jonavos rajono garbės pilietis Vincas Algirdas Pranckietis. Šiandien gerbiamo kunigo atminimui aukotos Šv. Mišios, dalytasi

Vaikų ir tėvelių protmūšis

Jėzaus Kristaus Krikšto dieną minint Jonavos Šv.Jokūbo bažnyčioje vaikai, besiruošiantys priimti Jėzų Eucharistijoje, ir jų tėveliai po Šv.Mišių dalyvavo šventėje - protmūšyje. Vaikai pasitikrino savo žinias, o tėveliai irgi nenusileido- aktyviai dalyvavo ir rinko taškus.

PROJEKTAS   „ORI SENATVĖ BENDRUOMENĖJE

Jonavoje vykdomas projektas „Ori senatvė bendruomenėje“. Jonavos šv.apaštalo Jokūbo parapija, kartu su partneriu-Kauno arkivyskupijos Caritu, ir Europos socialinio fondo agentūra gegužės 4 d. pasirašė  sutartį NR. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0194 ir jau nuo birželio 1 d. pradėjo vykdyti veiklą.

Daugiau informacijos spausti čia

Kristus Jėzus – mūsų viltis!

Popiežius Pranciškus

Kad Naujaisiais metais būtume ištikimi tiesos bendradarbiai Viešpaties garbei, kaip skelbė popiežiaus emerito Benedikto XVI vyskupiškasis šūkis.

ARKIVYSKUPIJOS intencija

Kad parapijos, svarbiausiu dalyku laikydamos bendrystę, vis labiau taptų tikėjimo ir brolybės bendruomenėmis, atviromis žmonėms, kuriems labiausiai reikia pagalbos.

POPIEŽIAUS intencija

REKOMENDUOJAME APSILANKYTI