Naujienos

Parapijos sekmadienio skelbimai 2021-09-19

Vyksta registracija į parapijos sekmadieninę mokyklą. Vyks vaikų, paauglių ir suaugusiųjų ruošimas sakramentams: Krikštui, Pirmajai Šventajai Komunijai, Sutvirtinimui. Registracija vyksta parapijos raštinėje, sekmadieniais – ir bažnyčios gale prie knygų stalo. Registruojantis reikalingi turimų sakramentų pažymėjimai

„Lino kelias“

Rugsėjis - pilnas įvairių veiklų. Parapijos senjorai - projekto "Ori senatvė bendruomenėje" dalyviai - tęsia draugystę su Jonavos Krašto muziejumi. Edukacinė programa "Lino kelias" senjorams priminė darbus, kuriuos tekdavo atlikti vaikystėje. Nuoširdžiai dėkojame edukatorei Rasai

Šiluvos deklaracija

Čia galima pasirašyti ,,Šiluvos deklaraciją’’, kurią rugsėjo 12 dieną po pagrindinių Šilinių atlaidų Šv. Mišių paskelbė Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas: Deklaracija

Švč. Mergelės Marijos vardo atlaidai

Rugsėjo mėnesį Lietuvoje ypatingai pagerbiama Dievo Motina. Šiluvoje šiuo metu vyksta didieji atlaidai. Kasdien gausus būrys piligrimų vyksta pas Dangaus Mamą: Bendruomenių diena, Šeimų diena... Jonavos Šv. Jokūbo parapijos žmonės aktyviai dalyvauja atlaiduose. Didžiulis džiaugsmas

PROJEKTAS   „ORI SENATVĖ BENDRUOMENĖJE

Jonavoje vykdomas projektas „Ori senatvė bendruomenėje“. Jonavos šv.apaštalo Jokūbo parapija, kartu su partneriu-Kauno arkivyskupijos Caritu, ir Europos socialinio fondo agentūra gegužės 4 d. pasirašė  sutartį NR. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0194 ir jau nuo birželio 1 d. pradėjo vykdyti veiklą.

Daugiau informacijos spausti čia

Kristus Jėzus – mūsų viltis!

Popiežius Pranciškus

Melskimės už jaunimą, kad Viešpaties malonėje rinktųsi geriausią gyvenimo kelią.

ARKIVYSKUPIJOS intencija

Melskimės, kad kilus socialiniams, ekonominiams bei politiniams konfliktams drąsiai ir entuziastingai kurtume dialogą bei draugystę.

POPIEŽIAUS intencija

REKOMENDUOJAME APSILANKYTI