Naujienos

Senjorų kelionė į Kauną

Įgyvendinant Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijos Europos sąjungos struktūrinių fondų bendrai finansuojamą projektą "Ori senatvė bendruomenėje" Nr.08.6.1-ESFA-T-927-01-0194, pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioritetą "Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu", projekto

Parapijos sekmadienio skelbimai 2021-07-18

Šv. Onos atlaidai Skarulių bažnyčioje šiemet bus švenčiami sekmadienį, liepos 25 dieną, 12 val. Šv. Mišias aukos Pakruojo parapijos klebonas dekanas Remigijus Čekavičius.   2. Šv. Jokūbo tituliniai atlaidai mūsų bažnyčioje bus švenčiami rugpjūčio 1 d. 12

Parapijos sekmadienio skelbimai 2021-07-11

1. Šv. Onos atlaidai Skarulių bažnyčioje šiemet bus švenčiami liepos 25 dieną 12 val. Šv. Mišias aukos Pakruojo parapijos klebonas, dekanas Remigijus Čekavičius.  2. Liepos 13 dieną Šiluvoje - Jonavos dekanato diena. Kviečiame tikinčiuosius aplankyti ir pasimelsti

Pažintis su Rokiškio kraštu

Liepos 10 d. Jonavos Šv.Jokūbo projekto "Ori senatvė bendruomenėje" dalyviai vyko į edukacinę kelionę autobusu į Rokiškį. Pakeliui stabtelėjome Anykščių Šv. Evangelisto Mato bažnyčioje, pasigėrėjome aukščiausios bažnyčios Lietuvoje bokštais. Pirmas dalykas kritęs į akis Rokiškyje

PROJEKTAS   „ORI SENATVĖ BENDRUOMENĖJE

Jonavoje vykdomas projektas „Ori senatvė bendruomenėje“. Jonavos šv.apaštalo Jokūbo parapija, kartu su partneriu-Kauno arkivyskupijos Caritu, ir Europos socialinio fondo agentūra gegužės 4 d. pasirašė  sutartį NR. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0194 ir jau nuo birželio 1 d. pradėjo vykdyti veiklą.

Daugiau informacijos spausti čia

Kristus Jėzus – mūsų viltis!

Popiežius Pranciškus

Melskimės už jaunimą, kad Viešpaties malonėje rinktųsi geriausią gyvenimo kelią.

ARKIVYSKUPIJOS intencija

Melskimės, kad kilus socialiniams, ekonominiams bei politiniams konfliktams drąsiai ir entuziastingai kurtume dialogą bei draugystę.

POPIEŽIAUS intencija

REKOMENDUOJAME APSILANKYTI