Viešpats Jėzus sako: „Duokite, ir jums bus duota; saiką gerą, prikimštą, sukratytą ir su kaupu atiduos jums į užantį. Kokiu saiku seikite, tokiu jums bus atseikėta.“ (Lk 6, 38)
Parapija dėkinga šiems geradariams, įvairiais būdais prisidedantiems prie Bažnyčios misijos:

[layerslider id=““]