Mielieji!

Už parapijos aukotojus ir geradarius pirmaisiais mėnesių sekmadieniais 12 val. yra aukojama Šv. Mišių auka, gyviesiems parašant Dievo palaimos, o mirusiems amžinojo atilsio.

Jonavos šv. apašt Jokūbo parapija
Kodas: 190675849
AB bankas „Swedbankas“
a/s LT77 7300 0101 0225 9756