Mieli tikintieji,

jau atidaryta naujos Jonavos Šv. Apaštalo Jono parapijos banko sąskaita. Į ją galite pervesti savo aukas, skirtas naujos bažnyčios statybai.
Teatlygina Jums Gerasis Dievas!
Už aukotojus ir geradarius pirmaisiais mėnesių sekmadieniais 12 val. yra aukojama Šv. Mišių auka, gyviesiems parašant Dievo palaimos, o mirusiems amžinojo atilsio.

Sąskaitos Nr.:
Jonavos Šv. Apaštalo Jono parapija
AB bankas „Swedbankas“LT65 7300 0101 1017 1680