ATMINTINĖ TĖVAMS APIE RENGIMĄ PIRMAJAI ŠV. KOMUNIJAI

(būtina perskaityti, nes turinys patvirtinamas parašais)

Pirmajai Šv. Komunijai rengiami tik šv. apašt. Jokūbo parapijos teritorijoje gyvenantys vaikai (dėl parapijų ribų žiūrėti www.jokuboparapija.lt). Šv. Jono parapija savo parapijos vaikus ruošia atskirai.

Vaikų amžius – 9-12 metų. Vaikus registruoja tėvai ar globėjai.

Tėveliams, norintiems, kad jų vaikai būtų rengiami sakramentams, atsižvelgiant į Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro parengtos ir Arkivyskupo patvirtintos programos metodines rekomendacijas ir pedagogines gaires (žr. Spausti čia… , būtinas ALFA kursas. Tai 10 susitikimų programa apie pamatinius krikščioniškojo tikėjimo klausimus. Kurso pradžia mūsų parapijoje – spalio 8 d. 11.00 val. parapijos salėje po bažnyčia. Vyks kiekvieną sekmadienį tuo pačiu laiku.

Pasirengimo sakramentams vaikų programa prasideda spalio 8 d. Tikybą lankantiems (t.y. pastaruosius dvejus metus lankiusiems ir tebelankantiems tikybą) vaikams programa yra vieneri mokslo metai, etiką lankantiems – pusantrų.

Užsiėmimai vyks sekmadieniais nuo 11.00 val. Užsiėmimo trukmė – apie pusantros valandos, o ir ALFA kurso laukiantiems vaikams bus organizuojamas užimtumas.

Pasirengimo sakramentams metu prašome, kad vaikus į užsiėmimus, kurių pradžioje kiekvienas bus skirtingas ir vis kitoje vietoje, lydėtų tėvai, kadangi už vaikų saugumą programos vadovai NEATSAKO.

Visų metų programos metu prašoma auka būtų apie 6 eurus per mėnesį. Apie aukojimą bus paaiškinta pirmajame tėvelių susirinkime spalio 8 d.

Registracija vyksta rugsėjo 15 d. – spalio 1 d. parapijos raštinėje darbo metu (pirmadienį – penktadienį nuo 9.30 val. iki 17.30 val., pietų pertrauka nuo 13 iki 14 val.). Registruojantis būtina turėti šiuos dokumentus:

  • Krikšto sakramento pažymėjimą arba jo kopiją;
  • tėvų užpildytą anketą (jos formą gausite raštinėje arba atsisiųskite iš Spausti čia…);
  • prašymą (taip pat gausite raštinėje arba atsisiųskite iš parapijos internetinio puslapio).

Spalio 8 d. 10 val. kviečiame dalyvauti Šv. Mišiose, kuriose specialiu būdu bus laiminama ir išsiunčiama misijai Jūsų vaiką sakramentams rengianti komanda. Po to parapijos salėje (po bažnyčia) vyks tėvelių susirinkimas.

Informacijos telefonas: parapijos raštinė 8 650 76401 arba 8 349 54842.

ATMINTINĖ APIE RENGIMĄSI SUTVIRTINIMO SAKRAMENTUI

(būtina perskaityti, nes turinys patvirtinamas parašais)

Sutvirtinimui rengiami tik šv. apašt. Jokūbo parapijos teritorijoje gyvenantys jaunuoliai (dėl parapijų ribų žiūrėti www.jokūboparapija.lt ). Šv. Jono parapija ruošia atskirai;

Sutvirtinimo kandidatas registracijos metu turi būti 15 metų amžiaus. Jaunuoliai registruojasi patys arba jų tėvai;

Sutvirtinimo programa prasideda spalio 8 d. 10 val. Šv. Mišiomis bažnyčioje, baigiasi gegužės pabaigoje;

Programos metu jaunuoliams būtini: ALFA kurso Šventosios Dvasios savaitgalis bei krikščioniškas lytiškumo ugdymo renginys.

Visų metų programos metu prašoma auka – nuo 5 eurų per mėnesį.

Registracija vyksta rugsėjo 15- 29 dienomis parapijos raštinėje darbo metu (pirmadienį – penktadienį nuo 9.30 val. iki 17.30 val., pietų pertrauka nuo 13 iki 14 val.). Registruojantis būtina turėti šiuos dokumentus:

  • anksčiau priimtų sakramentų (Krikšto, Pirmosios Šv. Komunijos) dokumentus ar jų kopijas;
  • paties jaunuolio arba jo tėvų užpildytą anketą (jos formą gausite raštinėje arba atsisiųskite iš Spausti čia…);
  • prašymą (taip pat gausite raštinėje arba atsisiųskite iš parapijos internetinio puslapio).

Pirmasis užsiėmimas vyks spalio 8 d. 10 val. Šv. Mišiomis. Šią dieną kviečiame į Šv. Mišias, kuriose specialiu būdu bus laiminama ir išsiunčiama misijai Jūsų jaunuolį Sutvirtinimui rengianti savanorių komanda. Tėvelius kviečiame taip pat išklausyti ALFA kursą suaugusiesiems, kuris vyks nuo spalio 8 d. 11.00 val. parapijos salėje po bažnyčia. Tai 10 susitikimų programa apie pamatinius ir svarbiausius krikščionybės klausimus.

Informacijos telefonas: parapijos raštinė 8 650 76401 arba 8 349 54842.

ATMINTINĖ APIE SUAUGUSIŲJŲ RENGIMĄSI ĮKRIKŠČIONINIMO SAKRAMENTAMS (KRIKŠTUI, SUTVIRTINIMUI AR ŠV. KOMUNIJAI)

(būtina perskaityti, nes turinys patvirtinamas parašais)

Šv. apašt. Jokūbo parapijoje sakramentams rengiami suaugusieji nuo 18 metų, kurie nori tinkamai ir sąmoningai save parengti tikėjimo gyvenimui, tapti Krikšto tėvais ar gauti bažnytinį Santuokos palaiminimą. Gyvenama teritorija ar parapijos ribos čia reikšmės neturi.

Pasirengimo sakramentams programa prasideda ALFA kursu Suaugusiesiems spalio 8 d., sekmadienį, 11.00 val. parapijos salėje po bažnyčia. Vėliau,  per 10 susitikimų  baigus ALFA kursą, vyksta speciali suaugusiųjų katechumenato programa, kuri baigiasi gegužės pabaigoje.

Registracija vyksta rugsėjo 15 – spalio 1 dienomis parapijos raštinėje darbo metu (pirmadienį – penktadienį nuo 9.30 val. iki 17.30 val., pietų pertrauka nuo 13 iki 14 val.). Registruojantis būtina turėti šiuos dokumentus:

  • anksčiau priimtų sakramentų (Krikšto, Pirmosios Šv. Komunijos) dokumentus ar jų kopijas;
  • paties kandidato, norinčio priimti vieną ar kitą sakramentą, užpildytą anketą (jos formą gausite raštinėje arba atsisiųskite iš Spausti čia…);
  • prašymą (taip pat gausite raštinėje arba atsisiųskite iš parapijos internetinio puslapio).

Visų metų programos metu prašoma prisidėti auka – nuo 5 eurų per mėnesį. Aukojimo klausimas išsamiau bus paaiškintas pirmųjų susitikimų metu.

Informacijos telefonas: parapijos raštinė 8 650 76401 arba 8 349 54842, programos vadovė ses. Pranciška 8650 76520.

 

Sekmadieninės mokyklos vadovė ir atsakingoji už suaugusiųjų katechumenatą

ses. Pranciška Neringa Bubelytė  FDCJ.