ŠV. MIŠIOS


Sekmadieniais 8.00, 10.00 (su jaunimu), 12.00 (už parapiją; pirmaisiais mėnesių sekmadieniais už parapijos aukotojus ir geradarius).


Pirmadieniais 18.00.


Antradieniais 9.00 ir 18.00.


Trečiadieniais 9.00 ir 18.00.


Ketvirtadieniais 9.00 ir 18.00.


Penktadieniais 9.00 ir 18.00.


Šeštadieniais 10.00 ir 18.00.


SKARULIŲ BAŽNYČIOJE pirmaisiais mėnesių sekmadieniais 14.00.