ŠV. MIŠIOS


Sekmadieniais 8.00, 10.00 (su jaunimu), 12.00 (už parapiją; pirmaisiais mėnesių sekmadieniais už parapijos aukotojus ir geradarius), 17.00 (sekmadieninės mokyklos sezono metu su vaikais).


Pirmadieniais 18.00. Ir pirmaisiais mėnesių pirmadieniais 9.00 Švč. Sakramento koplytėlėje.


Antradieniais 9.00 ir 18.00.


Trečiadieniais 9.00 ir 18.00.


Ketvirtadieniais 9.00 ir 18.00.


Penktadieniais 9.00 ir 18.00.


Šeštadieniais 10.00 ir 18.00.


SKARULIŲ BAŽNYČIOJE pirmaisiais mėnesių sekmadieniais 14.00.