ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

Atnaujinta Švč. Sakramento adoracija.

Dėl adoruotojų stygiaus keičiasi adoracijos grafikas.

Šiuo metu adoruojama

nuo TREČIADIENIO 9.30 val.

iki SEKMADIENIO 13.00 val.

Ši tvarka numatoma iki rugsėjo mėnesio.

LABAI KVIEČIAME įsipareigoti

NAUJUS ADORUOTOJUS!

Skambinkite Vandai Jančiauskienei tel. nr. 861547759