Liepos 5 d., sekmadienį, Skarulių šv. Onos bažnyčioje šv. Mišios 14.00 val.
Liepos 26 d. Skaruliuose šv. Onos Tituliniai atlaidai. Šv. Mišios 12.00 val. Atlaidų šv. Mišias aukos Kauno Šv. Dvasios bažnyčios kun. teol.lic. Sigitas Jurkštas.