AKTUALIEJI PARAPIJOS SKELBIMAI (06-28)

 

  1. Birželio mėnuo skiriamas Švč. Jėzaus Širdies garbinimui. Birželinės pamaldos – kasdien po vakarinių Mišių, o sekmadieniais – po 10 val. Mišių.

     2. Liepos 13-oji diena Šiluvoje – Jonavos dekanato diena. Kviečiame parapijos tikinčiuosius kartu vykti į Šiluvos šventovę. Registruotis pas Vandą Driukienę, parapijos raštinėje arba zakristijoje. Primename, kad nuo liepos 2 iki 12 dienos vyksta ir Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai.

      3. Kviečiame paremti parapiją paskiriant 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio. Prašymo formą galima užpildyti internetu arba popierinį variantą. Prašymo blanką galite gauti bažnyčios gale ir ten jį užpildyti. Darbo dienomis užpildyti galite raštinėje. Tai padarykite iki liepos 1 dienos.

4. Atnaujinama Švč. Sakramento adoracija. Dėl adoruotojų stygiaus keičiasi adoracijos laikas: ADORUOJAMA BUS NUO TREČIADIENIO 9.30 IKI SEKMADIENIO 13.00 VAL. IMTINAI. Grafikas kabės bažnyčioje ant kolonos bei prie Švč. Sakramento koplyčios. Ši tvarka, jei niekas nesikeis, galios iki rugsėjo 1 dienos.

5. Birželio 28 d., sekmadienį, po 12 val. Sumos šv. Mišių vykdant projektą „Ori senatvė“ bus rodomas filmas „Marijos žemė“. Filmą žiūrėsime bažnyčios viduje.

6. Dėkojame už aukas bažnyčios išlaikymui. Tikslinę auką bažnyčios remontui galima paaukoti parapijos raštinėje arba zakristijoje.

7. Bažnyčios gale galite įsigyti knygų, žurnalų, maldaknygių, rožančių. Yra naujas žurnalo „Žodis tarp mūsų“ ir „Magnificat“ numeriai.