Informacija tėvams dėl vaikų rengimo Pirmajai Šventajai Komunijai Šv. apašt. Jokūbo parapijoje 2017- 2018 mokslo metais

PIC_2331Mieli tėveliai, mūsų parapijoje Pirmajai Šv. Komunijai 8-10 metų vaikai ruošiami mokslo metais (spalio – gegužės mėn.) pagal specialiai tam skirtą programą. Kadangi tikybos pamokos mokykloje vaikams suteikia bendras žinias apie tikėjimą, o užsiėmimų parapijoje tikslas – pradėti sąmoningo praktikuojančio kataliko gyvenimą, todėl tikybą bent dvejus pastaruosius metus lankę ir toliau ją besimokantys vaikai rengsis sakramentams vienerius mokslo metus, o etiką lankantys – pusantrų. Vaikai suskirstomi į nedideles 10-15 narių grupeles, susitikimai vyks 1,5 val. kartą per savaitę sekmadieniais nuo 11.00 val. Mokyklos atostogų metu susitikimų nebūna. Sekmadieniais vaikai su tėveliais dalyvauja 10 val. Šv. Mišiose.

Pirmieji ir pagrindiniai vaiko ugdytojai yra tėvai. Deja, dėl tikėjimo griovimo sovietmetyje ir kitų neigiamų įtakų šiandien tėvai dažnai nėra pasiruošę atsakyti į vaiko klausimus apie tikėjimą. Todėl mūsų parapijoje tėvams organizuojama speciali programa Alfa kursas, kurio metu bus nagrinėjamos pagrindinės su krikščioniškuoju tikėjimu susijusios temos. Alfa kursas apima 10 susitikimų, ir jis prasidės spalio mėn. 8 d. bei vyks sekmadieniais vaikų užsiėmimo metu nuo 11 val. Kurso eigoje organizuojama rekolekcijų išvyka (planuojama į Šiluvą). Alfa kurse privalo dalyvauti abu arba vienas iš vaiko tėvų ar globėjų.
Būtinoms katechezės išlaidoms padengti prašoma Jūsų finansinio prisidėjimo (patalpų naudojimo išlaidoms, vaizdinėms priemonėms, padalomajai medžiagai, katechetų paramai ir kt.). Aukos dydis vienam vaikui būtų apie  5 eurus per mėnesį, tačiau apie aukojimą bus išsamiau paaiškinta tėvų susirinkime. Negalinčių aukoti prašysime registracijos metu pildant prašymą įrašyti dėl visos sumos arba jos dalies padengimo iš parapijos lėšų.
Vaikų registracija vyks:
  • Darbo dienomis nuo rugsėjo 15 d. iki spalio 1 d. parapijos raštinėje. Būtina turėti Krikšto sakramento pažymėjimą ar jo kopiją. Išsamesnė informacija: Spausti čia…
DĖMESIO!
  • Vaikai į programą priimami tik iš anksto užsiregistravus.
  • Ruošimosi Pirmajai Šv. Komunijai pradžia – spalio 8 d. sekmadienį, 10 val. Šv. Mišios, kurių metu bus palaiminti ir misijai išsiųsti katechetai, po Šv. Mišių – tėvų susirinkimas parapijos salėje po bažnyčia.
Šv. apašt. Jokūbo parapijos klebonas
kun. Audrius Mikitiukas
Parapijos Sekmadieninės mokyklos vadovė
ses. Pranciška Neringa Bubelytė FDCJ
(Vilniaus g. 11; tel.  8 (349) 54842, 8 650 76401, 8 650 76520)