Projektas tęsiasi. Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapija įgyvendina Europos sąjungos struktūrinių fondų bendrai finansuojamą projektą „Ori senatvė bendruomenėje“ Nr.08.6.1-ESFA-T-927-01-0194, pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“.
Liepos 2 dieną projekto dalyviai vyko į kelionę į Vilnių.
Sostinėje buvo aplankytas Bažnytinio paveldo muziejus, piligrimai meldėsi šv. Onos bažnyčioje. Dalyviai pabuvojo Vilniaus šv. vysk. Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedros bazilikos požemiuose; išgirdo ne tik žymių Lietuvos didikų, bet ir pačios Katedros istoriją nuo pastatymo pradžios iki šių laikų. Aplankytos Šv. Kazimiero, Tremtinių, palaimintųjų Jurgio Matulaičio ir Teofiliaus Matulionio koplyčios.
Po pietų piligrimai meldėsi šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje, grožėjosi bažnyčios interjeru.
Paskutinė kelionės stotelė – šv. s. Faustinos Kovalskos namelis, kur 15 val. kelionės dalyviai meldėsi Dievo Gailestingumo Vainikėlį, klausėsi gido pasakojimo, apžiūrėjo ekspozicijas.

daugiau nuotraukų rasite atidarę šią nuorodą