Projektas tęsiasi. Jonavos Šv. Jokūbo parapija įgyvendina Europos sąjungos struktūrinių fondų bendrai finansuojamą projektą „Ori senatvė bendruomenėje“ Nr.08.6.1-ESFA-T-927-01-0194, pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“.

Birželio 28 dieną projekto dalyviai žiūrėjo filmą ir vaišinosi savanorių paruoštais užkandžiais, o vakare nakvynės namuose bendravo su žmonėmis, patiriančiais socialinę atskirtį.
Sockultūrinėse veiklose dalyvavo 25 dalyviai ir 10 savanorių, kiti bendruomenės nariai.

nuotraukos

Inga Petrikonienė