NAUJA INFORMACIJA

KARANTINO LAIKOTARPIUI

  1. Nuo gegužės 10 d. grįžtame prie įprasto Šv. Mišių aukojimo laiko:

I – 18.00 val., II-V – 9 ir 18 val., VI – 10 ir 18 val., VII – 8, 10 ir 12 val.

Prieš Šv. Mišias klausomos išpažintys.

  1. Dėl karantino nustatyta, kad bažnyčioje būtina dėvėti veido kaukę, vienu metu bažnyčioje gali būti ne daugiau kaip 45 pamaldų dalyviai, jie tarpusavyje turi išlaikyti saugų 2 metrų atstumą.

Jeigu atvyks daugiau tikinčiųjų negu nustatyta (45), likusiems sudarysime sąlygas dalyvauti Šv. Mišiose bažnyčios šventoriuje.

  1. Gegužinės pamaldos vyks kasdien po vakarinių Šv. Mišių, o sekmadieniais – po 10 val. Šv. Mišių. Bus meldžiamasi Švč. M. Marijos litanija.
  2. Parapijos raštinė nuo gegužės 11 dienos dirbs visą darbo dieną nuo 9.30 iki 17.30 val.