Jau prasidėjo Sekmadieninės mokyklos veikla, rengiant suaugusiuosius, jaunuolius ir vaikus gilesniam dvasiniam ir sakramentiniam gyvenimui. Neužsiregistravusius prašome paskubėti, o parapijos bendruomenę ypatingai prašome palydėti savo asmenine malda, kad parapija nenusentų, o augtų ir bręstų.

Suaugusiuosius kviečiame į krikščioniško gyvenimo pamatų kursą – ALFA programą ir katechumenatą. Pradžia – šiandien 18.30 val. parapijos salėje po bažnyčia.

Nuo spalio 9 d. kiekvieną ketvirtadienį 19 val. parapijos namų metodiniame kabinete (II aukšte šalia Jaunimo centro) vyks naujas kursas „Bažnyčios dvasingumo raida“. Šis kursas skirtas visiems, baigusiems ALFA kursą, suaugusiųjų katechumenatą, programą „Atgaivink“ ir kitus krikščioniško ugdymo kursus; kviečiami parapijos institucijų nariai bei visi, kas norite pagilinti savo katalikiškas žinias apie Bažnyčios Tradiciją ir tradicijas, apie jos raišką praeityje ir šiandien.