Jonaviečiams yra žinoma apie planuojamą bažnyčios renovaciją. Rajono spaudoje (ir parapijos puslapyje http://www.jokuboparapija.lt/naujienos/projektas-jonavos-sv-apast-jokubo-baznycios-modernizavimas-ir-aktualizavimas/) bažnyčios modernizavimo ir aktualizavimo projektas buvo pristatytas plačiau.

Projekto įgyvendinimo metu planuojama atnaujinti Jonavos šv. apaštalo Jokūbo bažnyčią, nes finansavimo tikslas ir yra išsaugoti kultūros paveldo objektą, pritaikyti ją kultūrinėms, edukacinėms, ekonominėms, socialinėms ir kitoms reikmėms, taip pat užtikrinti prieinamumą visuomenei ir lankytojams, sudaryti sąlygas aktyviau populiarinti bažnyčią, pritraukti turistų, meno žinovų ir, žinoma, vietos bendruomenei suteikti galimybę ne tik džiaugtis unikaliu statiniu, bet ir jį kuo aktyviau panaudoti religinėms, kitoms įvairioms šventėms.

Planuojama modernizuoti bažnyčios pastatą atnaujinus fasadą, išsaugant ir restauruojant langus, duris. Bus pakeistas stogas, įrengta žaibosaugos sistema.

Įgyvendinus investicijų projektą, didės Jonavos šv. apaštalo Jokūbo bažnyčios patrauklumas, bus sudarytos palankesnės Jonavos šv. apaštalo Jokūbo parapijos galimybės populiarinti bažnyčios kaip kultūros paveldo objekto vertingąsias savybes.

Nuotraukoje matome pirmąją pakopą bažnyčios renovacijos link.

Dievas telaimina prisidedančius malda ir auka! Jūsų bendradarbiavimas labai reikalingas!