REIKALINGI ŠVČ. SAKRAMENTO ADORUOTOJAI

KIEKVIENĄ PIRMADIENĮ 16.00 – 18.00 VAL.

I,  II,  IV  MĖNESIO PIRMADIENĮ 21.00 – 5 VAL.

KIEKVIENĄ ANTRADIENĮ 12.00 – 14.00 VAL.

KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ 13.00 – 15.00 VAL.

KAS ANTRĄ PENKTADIENĮ 5.00 – 8.00 VAL.

KAS ANTRĄ PENKTADIENĮ 18.00 – 21.00 VAL.

TREČIĄ MĖNESIO PENKTADIENĮ 21.00 – 5.00 VAL.

II,  III,  IV  MĖNESIO PENKTADIENĮ 5.00 – 7.00 VAL.

ANTRĄ ŠEŠTADIENĮ 8.00 – 9.00 VAL.

TREČIĄ ŠEŠTADIENĮ 8.00 – 10.00 VAL.

KAS ANTRĄ SEKMADIENĮ 14.00 – 16.00 VAL.

PASKUTINĮ MĖNESIO SEKMADIENĮ 21.00 – 5.00 VAL.

LIEPOS MĖNESĮ TREČIADIENIAIS IR KETVIRTADIENIAIS 21.00 – 5.00 VAL.

LIEPOS MĖNESĮ TREČIADIENIAIS 17.00 – 19.00 VAL.

Norintys savo laiką paskirti Viešpačiui ir įsijungti į adoruotojų gretas kviečiami

kreiptis į Vandą Jančiauskienę (tel. 8615 47759) arba parapijos raštinę.