Kiekvieno mėnesio pirmąjį šeštadienį 10.00 val. aukojamos Šv. Mišios Gyvojo Rožinio narių intencijomis.
Prieš Šv. Mišias (9.15 val.) meldžiamasi Rožinio malda ir pasiaukojama Švč. M. Marijos širdžiai.