Bažnyčios remonto, restauravimo ir tvarkybos darbai vyksta.

Kviečiame galinčius paremti auka (dalį sumos turi dengti parapija).
Kaip?
– Atnešant auką į parapijos raštinę
– Pervedant į parapijos sąskaitą banke
– Aukojant sekmadieniais (bažnyčios gale po kiekvienų šv. Mišių rasite atsakingą asmenį)
Dievas telaimina Jus ir tesaugo!

daugiau nuotraukų čia