AKTUALIEJI PARAPIJOS SKELBIMAI (07-26)

 

  1. Liepos 26 d., sekmadienį, Skaruliuose švenčiami kasmetiniai šv. Onos atlaidai. Šv. Mišios bus aukojamos 12 val. Joms vadovaus Kauno Šv. Dvasios parapijos kunigas teol. lic. Sigitas Jurkštas. Po šv. Mišių – suneštinė agapė.

 

  1. Parapijiniai šv. Jokūbo atlaidai mūsų parapijoje bus švenčiami rugpjūčio 2 dieną, sekmadienį. 10 val. šv. Mišiose išpažinčių klausys ir homiliją sakys kun. Egidijus Venckus. Kunigas yra Šiaulių Katedros šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčios klebonas. Svečias aukos 12 val. pagrindines atlaidų šv. Mišias ir sakys homiliją. Po šv. Mišių – suneštinė agapė.

 

  1. Atnaujiname Švč. Sakramento adoraciją. ADORUOJAMA NUO TREČIADIENIO 9.30 IKI SEKMADIENIO 13.00 VAL. Ši tvarka numatoma iki rugsėjo 1-os dienos. Mielai kviečiame įsipareigoti adoruoti. Prašome kreiptis į Vandą Jančiauskienę tel. 8 615 47 759.

 

  1. Kviečiame parapijos vaikus ir jaunimą jungtis ministrantų gretas. Ministrantai – tai  altoriaus patarnautojai, Jėzaus draugai. Norintys jais tapti kviečiami drąsiai ateiti į zakristiją prieš Šv. Mišias. Ministrantų veikla rūpinasi zakristijonas Regimantas (tel. 8 609 54 971).

 

  1. Dėkojame už aukas bažnyčios išlaikymui. Tikslinę auką bažnyčios remontui sekmadieniais galima paaukoti bažnyčios gale, kur platinama spauda, darbo dienomis – parapijos raštinėje arba zakristijoje.

 

  1. Sekmadieniais bažnyčios gale, darbo dienomis –  parapijos raštinėje galite įsigyti knygų, žurnalų, maldaknygių, rožančių. Yra naujas žurnalo „Artuma“ numeris, „Žodis tarp mūsų“ ir „Magnificat“ leidiniai.