AKTUALIEJI PARAPIJOS SKELBIMAI
(07-05)
 
1. Liepos 6-ąją, pirmadienį, švęsime Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną. Šv. Mišios mūsų parapijoje tą dieną vyks tik 10.00 val. Visus kviečiame drauge melstis už Tėvynę Lietuvą.
 
2. Liepos 13-oji diena Šiluvoje – Jonavos dekanato diena. Kviečiame parapijos tikinčiuosius kartu vykti į Šiluvos šventovę. Registruotis pas Vandą Driukienę, taip pat parapijos raštinėje.
Primename, kad nuo liepos 2 iki 12 dienos vyksta Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai. Mūsų parapijos piligrimai į Žemaičių Kalvariją vyks liepos 7 dieną, antradienį. Registracija pas Vandą Driukienę, taip pat parapijos raštinėje.
3. Atnaujiname Švč. Sakramento adoraciją. Keičiasi adoracijos laikas: BUS ADORUOJAMA NUO TREČIADIENIO 9.30 IKI SEKMADIENIO 13.00 VAL. IMTINAI. Grafikas kabės bažnyčioje ant kolonos bei prie Švč. Sakramento koplyčios. Ši tvarka, jei niekas nesikeis, galios iki rugsėjo 1- osios dienos.
Labai kviečiame adoracijai įsipareigoti naujus narius. Jūsų skambučio lauks Vanda Jančiauskienė tel. 861547759
 
4. Dėkojame už aukas bažnyčios išlaikymui. Tikslinę auką bažnyčios remontui galima paaukoti bažnyčios gale, kur platinama spauda, parapijos raštinėje arba zakristijoje.
 
5. Bažnyčios gale galite įsigyti knygų, žurnalų, maldaknygių, rožančių. Yra nauji žurnalo „Žodis tarp mūsų“ ir „Magnificat“ numeriai.