Išgyvename, ko gero, šimtmečio gavėnią – ypatingą iššūkį ir ypatingą progą iš naujo atrasti Dievo artumą ir Išganymo plano unikalumą. Iškilę apribojimai tikinčiųjų bendruomenei ragina stiprinti asmeninę ir šeimų maldą, taip išsaugant ryšį su Visuotine Bažnyčia.

Todėl Didžiosios savaitės liturgijos knygelė „Magnificat“ – kaip niekad reikalingas įrankis tikintiesiems, negalintiems rinktis į pamaldas.

Knygelė aprėpia visą Didžiosios savaitės laiką ir Šv. Velykas. Joje rasite:

  • rytmetinę ir vakarinę maldą,
  • dienos Mišių tekstus,
  • meditacijas Šv. Rašto tema,
  • Kryžiaus kelio stotis su mąstymais
  • malda prie Kryžiaus,
  • Velykų tridienio liturgiją ir skaitinius,
  • Dievo Gailestingumo noveną;
  • stalo laiminimo maldas gavėnios ir Velykų laiku.

Įsigyti „Magnificat“ Didžiosios savaitės knygelę galima parapijos raštinėje (nuo 9.30 – 13.00)