2018 liepos 22d. klebonas kun. Audrius aukojo padėkos šv. Mišias  už tarnystę Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijoje ir už jos žmones.

PIC_0835Homilijos metu kun. Audrius kalbėjo apie laiką ir tai, kaip mums būtina PIC_0942jo rasti vienas kitam, kad būtume atidūs šalia esantiems ir turėtume jiems laiko. Laikas skuba labai greitai ir šių dienų kontekste – rasti laiko vienas kitam, šeimos nariui, draugui, kaimynui, bendradarbiui ar bičiuliui yra didelė dovana. To visiems ir linkėjo dėkodamas už laiką parapijoje, tuo pačiu ragino rasti laiko Dievui ir vienas kitam.

Tuo pačiu parapijos žmonės dėkojo klebonui kun. Audriui už jo tarnystės metus, už tėviškumą, už gebėjimą džiaugtis bei juoktis, už tai, kad palydėjo, augino, liudijo, už pastoracinį rūpestį ir už tai, kad turėjo laiko, kai buvo kviečiamas ir atsiliepdavo.

Daugiau nuotraukų RASITE PASPAUDUS ČIA

Milita Žičkutė-Lindžienė