Parapijos skelbimai. Kviečiame susipažinti su aktualia informacija parapijiečiams.

Didžiąją savaitę (nuo pirmadienio) vakarais bus klausoma išpažinčių nuo 17.30 val. Norintiems atlikti išpažintį kviečiame atvykti prieš šv. Mišias.


Kovo 29 d. Didysis Ketvirtadienis – 18 val. Paskutinės vakarienės šv. Mišios. (rytinių šv. Mišių nebus, kviečiame dalyvauti Kauno arkikatedroje vykstančiose Krizmos šv. Mišiose 10.00 val)


Kovo 30 d. Didysis Penktadienis Kryžiaus apeigos -18.00 val.  Nuo šio laiko prasideda kontenliacijos tyla iki pat Velyknakčio didžiosios Vigilijos.


Kovo 31 d. 12 val. Didįjį Šeštadienį kviečiame į talką parapijoje. Susitvarkysime šventorių šv. Velykų šventimui. Ateidami pasiimkite su savimi turimas priemones lauko tvarkymosi darbams.

Kovo 31 d. Didysis Šeštadienis šv. Mišios – 21 val. Velyknakčio Didžioji Vigilija. ( dalyvaujantiems šv. Mišiose reikia atsinešti arba galėsite įsigyti bažnyčioje žvakę krikšto pažadų atnaujinimui; Bus švenčiami 9 krikštai).


Balandžio 1 d. Šv. Velykų rytą šv. Mišios 9 val. Skaruliuose šv. Mišios – 12 val.

Šv. Velykų rytą ateidami į šv. Mišias atneškite šiek tiek maisto nuo savo šventinio stalo, kuriuo norėtumėte pasidalinti su stokojančiais. Kaip visada šv. Velykų dieną 13 val, bus pietūs vargšams. Prašome prisidėti pagal savo galimybes.


Balandžio 2 d. Šv. Velykų antrą dieną šv. Mišios 10 ir 12 valandomis.


Artėjant šv. Velykoms, Magnificat leidiniai yra išleidę tik Didžiajai savaitei skirtus kasdienius skaitymus “ Magnificat“ su visa  Didžiosios savaitės liturgija, paiškinimais. Jie padės melstis ir budėti laukiant Prisikėlimo. Leidinėlio kaina 1 euras. Taip pat yra žvakelės, vadinamos paskaliukais,  skirtos velyknakčio Vigilijai. Visa tai galite įsigyti sekmadieniais zakristijoje pas zakristijoną, o darbo dienomis – raštinėje.


Balandžio 6 d. 18 .00 val. iš Vilniaus atvyks šlovinimo grupė „Viešpaties balsas“.  Jie giedos vakarinėse Mišiose, po Mišių bus šlovinimas, užtarimo malda, liudijimai. Kviečiame dalyvauti.


Balandžio 7 d. rekolekcijos Gyvojo Rožinio, Šiluvos M. Marijos draugijos  nariams ir visiems tikintiesiems. Rekolekcijas ves Telšių Kunigų seminarijos rektorius kun. Ramūnas Norkus.

Pradžia 13 val. Kultūros centro mažojoje salėje. Vyks dvi konferencijos, filmas, agapė, o  nuo 17 val. Bažnyčioje vyks adoracija, bus klausoma išpažinčių, bus aukojamos Šv. Mišios.


Balandžio 8 d. Atvelykio sekmadienį, Gailestingumo sekmadienį, mūsų bažnyčioje šv. Mišias 10.00 ir 12.00 val. aukos kun. Remigijus Kuprys.

Žmonių prašymu, prie altoriaus bus galima dėti užrašytas intencijas Dievo gailestingumo sekmadieniui.


Dirbančiuosius parapijiečius prašome  paremti parapiją pervedant 2 proc.gyventojų pajamų mokesčio.  Kaip kasmet prašymo formą užpildyti galite internetu,  parapijos raštinėje arba  zakristijoje. Ateinant užpildyti prašymo reikia žinoti savo asmens kodą.


Jau dabar kviečiame registruotis kelionei į Kauną Popiežiaus Pranciškaus vizito metu rugsėjo 23 dienai. Registruotis reikia pas zakristijoną arba raštinėje. Galima vykti ir individualiai, tačiau organizuotas vykimas su parapija bus patogesnis, nes numatomas didelis žmonių srautas.

111image