Parapijos raštinė: Vilniaus g. 11, LT-55181
Mob. tel. 8-650 76 401, tel. (8-349) 54 842
El. paštas: jokuboparapija@gmail.com
Parapijos Skype kontaktas: jonavosparapija


Raštinėje tikintieji laukiami:
Nuo pirmadienio iki penktadienio 9.30 – 17.30 val.
(pietų pertrauka 13.00 – 14.00 val., antradieniais ir penktadieniais 10.00 – 11.00 val. pertrauka dėl kolektyvo susirinkimo)
(šeštadieniais ir sekmadieniais kunigo ieškokite bažnyčioje).


Kunigai budi dvasiniams pokalbiams antradieniais – penktadieniais, nuo 15:30 iki 17:30 val.
(parapijos namo I aukšte, tik įėjus iš gatvės pirmos durys dešinėje)
Ketvirtadieniais – Klebonas Kun. Audrius Mikitiukas,
Jeigu šis laikas yra netinkamas, galima su bet kuriuo kunigu susitarti susitikti ir kitu laiku.


Klebonas, dekanas kun. teol. lic. Audrius Mikitiukas
mob. tel. 8-686 80 476
e-paštas: dekanas.jonava@gmail.com


Vikaras kun. Juozas Čičirka
mob. tel. 8-613 65333


Referentė Ona Kolosovskienė
mob. tel. 8-650 76 401


Vargonininkas Egidijus Obrikis
mob. tel. 8-682 88 228


Zakristijonas Regimantas Tamelis
mob. tel. 8-609 54 971