Naujienos

Kvietimas 2018 m. kovo 16 d. Vakaras Prelatui atminti

Kviečiame 2018 m. kovo 16 d. dalyvauti vakare Prelatui Vincentui Pranskiečiui atminti "Vardan tos, Lietuvos". Vakaras pradedamas 18 val šv. Mišių auka

2018-02-27 Jonavoje vyko respublikinė dorinio ugdymo (tikybos) konferencija

Trumpa statistika: 7 pranešimai, 148 dalyviai, 4 valandos, 4 kartą. Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijoje vyko respublikinė dorinio ugdymo  (tikybos) konferencija ”Tikėjimas ir mokslas- du sparnai kilti į tiesą: medijos ir Geroji naujiena”, kurią inicijuoja Jeronimo Ralio gimnazijos tikybos mokytoja metodininkė Inga Petrikonienė  kartu su Jonavos dekanato tikybos mokytojų katechetikos metodiniu centru. 

2018-03-04 Šv. Kazimiero diena Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijoje

Gražią kovo 4-sios sekmadienio popietę Jonavos Šv. apašt. Jokūbo parapijos šventoriuje šurmuliavo tradicinė Kaziuko mugė. Šventės organizatoriai – Jonavos Kultūros centras ir šv. apašt. Jokūbo parapijos pastoracinė taryba. 

Šventojo Kazimiero minėjimui artėjant

Be šv. Kalėdų ir Velykų, kurias švenčiame  turbūt visi, dar galime išskirti jonines, onines, petrines.  Be abejo, neužmirštame ir

2018-02 Moksleiviai dalyvavo viktorinoje „Irkis į gilumą“

 Paskutinį žiemos antradienį Jonavos Panerio pradinėje mokykloje susirinko šv. apašt. Jokūbo parapijos ugdymo įstaigų ketvirtokai ir jų tikybos mokytojos į tradicinę Kauno arkivyskupijoje organizuojamą ketvirtų klasių dorinio ugdymo (tikybos) viktoriną „Irkis į gilumą“.  

KVIETIMAS – kovo 4 d. Šv Kazimieras ir mugė bažnyčios kieme

Visi, dideli ir maži, kviečiami kartu švęsti! Susitinkame 2018 m. kovo 4 d. 12 val šv. Mišiose bendrai maldai minint šv. Kazimierą.

2018-01 ALFA kursas suaugusiems – tikėjimo pažinimo kelionė

Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijoje nuo rudens vyko ALFA kursas suaugusiems. Šis kursas yra skirtas pagilinti savo tikėjimą. Džiugu, kad tėveliai, kurie atvedė savo vaikus į parapiją ruoštis Pirmajai Komunijai patys tuo pat metu leidosi į tikėjimo gilinimą ir pažinimą ALFA kurse. Šį kursą taip pat lankė ir tie suaugusieji kurie siekia gauti Sakramentus, o taip pat ir tie, kurie trokšta pažinti tai, kuo tiki.

Dorinio ugdymo mokytojų draugystė

Mokyklose yra dėstomas dorinis ugdymas – tikyba ir etika. Sausio mėnesį buvo suorganizuota bendra diskusija „Kaip keitėsi vertybės per Lietuvos šimtmetį?“.

Nuolatinės Švč. Sakramento adoracijos koplytėlė vėl atidaryta

Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijoje naujai suremontuota nuolatinė Švč. Sakramento adoracijos koplytėlė vėl laukia apsilankančiųjų. Smalsu, kokie pokyčiai? Esi kviečiamas ateiti, pamatyti, susitikti su ten laukiančiu Jėzumi! Ypatingai reikalingi asmenys, kurie galėtų skirti šiek tiek savo laiko adoracijai kolpytėlėje. Kviečiame kreiptis į Vandą Jančiauskienę arba ateiti į koplytėlę užsirašyti galimą laiką.

Balsai nuo vargonų – Viduramžio choras

Jau daugiau nei metai Jonavos šv. apašt. Jokūbo bažnyčioje nuo vargonų girdimos Viduramžio choro giesmės kviečia šv. Mišių auką išgyventi bendrystėje. Kas tas Viduramžio choras ir kaip jis parapijoje atsirado?