Naujienos

2018-04-06 Šlovinimo vakaras

2018 m. balandžio 6 d.   Jonavos šv. apašt.  Jokūbo bažnyčioje Šv. Mišiose Viešpatį šlovino svečiai iš Vilniaus – Švč. Mergelės Marijos bažnyčios charizminė grupė  ,,Viešpaties balsas’’.

2018-03-27 Viktorina „Irkis į gilumą“

Kovo 27 d. Jonavos dekanato šešių parapijų ketvirtokai susirinko į Kauno arkivyskupijos katechetikos centro organizuojamą tradicinę viktoriną “Irkis į gilumą”.

2018-03-31 Velyknaktis Jonavos šv. apašt. Jokūbo bažnyčioje

2018 kovo 31 d. vakare tikintieji rinkosi į Jonavos šv. apašt. Jokūbo bažnyčią švęsti Velyknakčio liturgijos. Pačioje pradžioje visi buvo pakviesti išeiti į lauką prieš šventoriuje degančio laužo nuo kurio buvo uždegta Velykinė žvakė, o nuo jos ir visų tikinčiųjų atsineštos žvakės, taip rankose šviečiančiomis žvakės ugnelėmis visi grįžo į bažnyčią, tęsti liturgijos.

2018-03-25 Parapijos skelbimai

Parapijos skelbimai. Kviečiame susipažinti su aktualia informacija parapijiečiams.

2018-03-25 Verbų sekmadienis

2018 m. kovo 25 d. Jonavos šv. apašt. Jokūbo bažnyčioje buvo švenčiamas Verbų sekmadienis, kur gausiai rinkosi tikintieji rankose laikydami Verbų šakeles.

Kvietimas. 2018 m. balandžio 6 d. Šlovinimo vakaras

2018 m. balandžio 6 d. 18 val šv. Mišios. Po šv. Mišių užtarimo malda, liudijimai ir šlovinimas. Svečiuose - Vilniaus Švč. Mergelės

2018-03-23 Gavėnios rekolekcijos moksleiviams

Kovo 23 d. Jonavos šv.Jokūbo bažnyčioje vyko  Gavėnios rekolekcijos moksleiviams.  Buvo meldžiamasi už mokyklų bendruomenes: moksleivius, mokytojus, tėvus.

Šv. Mišių laikas šventiniu laikotarpiu

2018-03-16 Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijoje prisiminti bažnyčios tarnai

2018 m. kovo 16 d. vakare tikintieji rinkosi į šv. apašt. Jokūbo bažnyčią švęsti šv. Mišių, kuriose buvo meldžiamasi už ilgametį parapijoje tarnavusį ir į amžinybę iškeliavusį prelatą kun. Vincą Algirdą Pranskietį bei bažnyčios statytoją Juozapą Kazimierą Kosakovskį. Šv. Mišias aukojo kun. Vincentas Lizdenis, koncelebravo klebonas kun. Audrius Mikitiukas.

Kvietimas 2018 m. kovo 25 d. Verbų sekmadienis

Kviečiame švęsti Verbų sekmadienį. Šv. Mišios 8.00, 10.00, 12.00 val. Verbų sekmadienio procesija po 10 val šv. Mišių.